GreenBooks

Kontrola celno-skarbowa. Komentarz, wzory, zestawienia i procedury kontrolnePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Różycki Karol

"Komentarz do kontroli celno-skarbowej" jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem książki nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, lecz wyjaśnienie jak odpowiednio stosować normy prawne w kontroli celno-skarbowej.  Autor, pracownik KAS, od prawie ćwierć wieku na co dzień stosujący procedury podatkowe, wskazuje: które z dotychczasowych instrumentów kontroli celnej, podatkowej i skarbowej zostały przeniesione do kontroli celno-skarbowej, które rodzaje kontroli są nowe lub zmodyfikowane oraz jakie wątpliwości mogą powstać na tle ich stosowania i jak można je rozwiązać. W komentarzu wykorzystano przede wszystkim materiały z procesu legislacyjnego oraz wiedzę i doświadczenie autora.  W opracowaniu znajdziesz m.in. informacje na temat: zakresu przedmiotowego kontroli celno-skarbowej, kontroli wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne, miejsca wykonywania kontroli, osób uprawnionych do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, kontroli wykonywanych na mocy przepisów unijnych i umów międzynarodowych, przesłuchania kontrolowanego i świadków, zabezpieczania zebranych dowodów, podmiotów upoważnionych do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, czynności wykonywanych po zatrzymaniu pojazdów, sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych, obowiązków kontrolowanych, zabezpieczenia zobowiązania podatkowego i należności celnych, kwestii przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, dokumentacji mającej znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, zakresu i sposobu kontroli celno-skarbowej urządzania i prowadzenia gier hazardowych W książce znajdziesz również wzory, zestawienia i procedury kontrolne, w tym: upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, stałe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków, protokół kontroli rodzaju paliwa, metrykę identyfikacyjną zapisanego nośnika, wyroby akcyzowe objęte zakresem kontroli celno-skarbowej, sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych, dokumenty mające znaczenie dla kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych, raporty i zestawienia dotyczące kasyn gry, zestawienia dotyczące salonów gier, zgłoszenia i informacje dotyczące loterii promocyjnych i audioteksowych, informacje dotyczące turnieju gry pokera poza kasynem gry. Komentarz nie ma na celu powielenia dostępnych już na rynku wydawniczym publikacji omawiających procedurę kontroli podatkowej, skarbowej, czy celnej, lecz przybliżenie kwestii specyficznych dla kontroli celno-skarbowej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Komentarz do kontroli celno-skarbowej" jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem książki nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, lecz wyjaśnienie jak odpowiednio stosować normy prawne w kontroli celno-skarbowej.  Autor, pracownik KAS, od prawie ćwierć wieku na co dzień stosujący procedury podatkowe, wskazuje: które z dotychczasowych instrumentów kontroli celnej, podatkowej i skarbowej zostały przeniesione do kontroli celno-skarbowej, które rodzaje kontroli są nowe lub zmodyfikowane oraz jakie wątpliwości mogą powstać na tle ich stosowania i jak można je rozwiązać. W komentarzu wykorzystano przede wszystkim materiały z procesu legislacyjnego oraz wiedzę i doświadczenie autora.  W opracowaniu znajdziesz m.in. informacje na temat: zakresu przedmiotowego kontroli celno-skarbowej, kontroli wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne, miejsca wykonywania kontroli, osób uprawnionych do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, kontroli wykonywanych na mocy przepisów unijnych i umów międzynarodowych, przesłuchania kontrolowanego i świadków, zabezpieczania zebranych dowodów, podmiotów upoważnionych do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, czynności wykonywanych po zatrzymaniu pojazdów, sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych, obowiązków kontrolowanych, zabezpieczenia zobowiązania podatkowego i należności celnych, kwestii przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, dokumentacji mającej znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, zakresu i sposobu kontroli celno-skarbowej urządzania i prowadzenia gier hazardowych W książce znajdziesz również wzory, zestawienia i procedury kontrolne, w tym: upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, stałe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków, protokół kontroli rodzaju paliwa, metrykę identyfikacyjną zapisanego nośnika, wyroby akcyzowe objęte zakresem kontroli celno-skarbowej, sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych, dokumenty mające znaczenie dla kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych, raporty i zestawienia dotyczące kasyn gry, zestawienia dotyczące salonów gier, zgłoszenia i informacje dotyczące loterii promocyjnych i audioteksowych, informacje dotyczące turnieju gry pokera poza kasynem gry. Komentarz nie ma na celu powielenia dostępnych już na rynku wydawniczym publikacji omawiających procedurę kontroli podatkowej, skarbowej, czy celnej, lecz przybliżenie kwestii specyficznych dla kontroli celno-skarbowej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Wzory zestawienia i procedury kontrolne . Okadka twarda. Komentarz do kontroli celnoskarbowej jest pierwsz na rynku publikacj która szczegóowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczce procedury kontroli celnoskarbowej. Wydanie Stan prawny na 26 lutego 2018 r. Komentarz do kontroli celnoskarbowej jest pierwsz na rynku publikacj . Zakres przedmiotowy kontroli celnoskarbowej 20 1.1.


Cel Kontroli Celno Skarbowej

Zobacz szczegóy Komentarz do kontroli celnoskarbowej jest pierwsz na rynku publikacj która szczegóowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawc. W ksice znajdziesz równie wzory zestawienia i procedury kontrolne . W ksice znajdziesz równie wzory zestawienia i procedury kontrolne w tym upowanienie do przeprowadzenia kontroli celnoskarbowej. Sprawd recenzje. Zarzdzanie magazynem Bogusaw Madej Robert Madej Jacek Kurcz Akademia Transportu i Przedsibiorczoci Warszawa 2017. Komentarz do kontroli celnoskarbowej jest pierwsz na rynku publikacj która . Kontrola celnoskarbowa. Komentarz pdf. 1 pkt 3 u.KAS. Kontrola celnoskarbowa Komentarz Wzory zestawienia i procedury kontrolne Róycki Karol Wolters Kluwer. Kontrola celnoskarbowa w zakresie przestrzegania przepisów 1 prawa podatkowego w zakresie produkcji przemieszczania i zuycia wyrobów akcyzowych w szczególnoci ich wytwarzania uszlachetniania przerabiania skaania rozlewu przyjmowania magazynowania wydawania przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. W zwizku z tym kontrola podatkowa kontrola skarbowa lub kontrola celnoskarbowa moe spotka kadego kto ma obowizek przestrzegania przepisów prawa podatkowego.


Biblioteka Naukowa Kontrola celno-skarbowa. Komentarz, wzory, zestawienia i procedury kontrolne PDF. Regionalne e-booki Różycki Karol.

Protokół Kontroli Celno Skarbowej Służba Celna Książki Kontrola Celno SkarbowaGreenBooks Links


Contact Email