GreenBooks

Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosłych. Analiza akustyczna i audytywnaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Waryszak Małgorzata

"Badania nad emocjami zawsze pozostawały na marginesie zasadniczej refleksji lingwistycznej […]. Rozprawy dotyczące akustycznej analizy emocji są w zupełności wyjątkowe […]. W swoim eksperymencie dr Małgorzata Waryszak śledzi uniwersalne, interspołeczne mechanizmy procesu przenikania emocji do przekazu językowego, który jest procesem najważniejszym dla obrazowania zjawiska emocji […]. Rozprawa dr Małgorzaty Waryszak jest niewątpliwym osiągnięciem badawczym. Prezentuje szeroką refleksję teoretyczną na temat emocji i możliwości jej opisu w kategoriach analizy akustycznej, proponuje oryginalne narzędzia badawcze, precyzyjne i skuteczne w analizie i interpretacji zebranego materiału, przedstawia wielowarstwowy, głęboko przemyślany eksperyment naukowy, pozwalający budować przedmiot badań i gromadzić wiedzę, a także wskazuje na możliwość zastosowań uzyskanej wiedzy w terapii logopedycznej i automatycznym rozpoznawaniu sygnału mowy." Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa"Autorka zrealizowała założone cele badawcze, wykonując szereg obiektywnych analiz akustycznych i statystycznych. Poszerzyła ponadto swoje zainteresowania badawcze o ocenę subiektywnych wrażeń percepcyjnych, słuchowych i wzrokowych, związanych z rozpoznawaniem emocji. Podejmując temat niezwykle trudny […], starała się wskazać akustyczne i percepcyjne korelaty wypowiedzi nienacechowanych emocjonalnie oraz wyrażających emocje cieszenia się, smucenia i złoszczenia." Z recenzji dr hab. Anity LorencPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Badania nad emocjami zawsze pozostawały na marginesie zasadniczej refleksji lingwistycznej […]. Rozprawy dotyczące akustycznej analizy emocji są w zupełności wyjątkowe […]. W swoim eksperymencie dr Małgorzata Waryszak śledzi uniwersalne, interspołeczne mechanizmy procesu przenikania emocji do przekazu językowego, który jest procesem najważniejszym dla obrazowania zjawiska emocji […]. Rozprawa dr Małgorzaty Waryszak jest niewątpliwym osiągnięciem badawczym. Prezentuje szeroką refleksję teoretyczną na temat emocji i możliwości jej opisu w kategoriach analizy akustycznej, proponuje oryginalne narzędzia badawcze, precyzyjne i skuteczne w analizie i interpretacji zebranego materiału, przedstawia wielowarstwowy, głęboko przemyślany eksperyment naukowy, pozwalający budować przedmiot badań i gromadzić wiedzę, a także wskazuje na możliwość zastosowań uzyskanej wiedzy w terapii logopedycznej i automatycznym rozpoznawaniu sygnału mowy." Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa"Autorka zrealizowała założone cele badawcze, wykonując szereg obiektywnych analiz akustycznych i statystycznych. Poszerzyła ponadto swoje zainteresowania badawcze o ocenę subiektywnych wrażeń percepcyjnych, słuchowych i wzrokowych, związanych z rozpoznawaniem emocji. Podejmując temat niezwykle trudny […], starała się wskazać akustyczne i percepcyjne korelaty wypowiedzi nienacechowanych emocjonalnie oraz wyrażających emocje cieszenia się, smucenia i złoszczenia." Z recenzji dr hab. Anity LorencPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkodows Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosych. Fizyczne psychoakustyczne i jzykoznawcze róda analizy prozodii . 30.68 35.70 5.02. Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosych.


Prozodia

Analiza akustyczna i audytywna do kupienia na dobreksiazki.pl za jedyne 2836 z Rabat 21. Badania nad emocjami zawsze pozostaway na marginesie zasadniczej refleksji lingwistycznej . Cena 2933 z. Badania nad emocjami zawsze pozostaway na marginesie zasadniczej refleksji lingwistycznej. Uczestniczyo w nich trzydzieci dorosych osób 15 kobiet 15 mczyzn . Nadaje jzykowi znaczenie emocjonalne prozodia. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Analiza akustyczna i audytywna. Sprawd recenzje. Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosych Waryszak Magorzata 321 z.


Darmowe e-booki Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosłych. Analiza akustyczna i audytywna PDF. Jak czytać książki w formacie PDF na telefonie komórkowym Waryszak Małgorzata.GreenBooks Links


Contact Email