GreenBooks

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Chomoncik Sławomir

Niniejszy komentarz do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003, nr 179, poz. 1750) jest dedykowany przede wszystkim żołnierzom zawodowym, żołnierzom odbywającym służbę kandydacką, jak również pracownikom organów wojskowych, którzy w zakresie wykonywanych funkcji opierają się na regulacjach przedmiotowej ustawy. Książka może być również przydatna przedstawicielom praktyki prawniczej, a także pracownikom naukowo-dydaktycznym realizującym zintegrowane tematycznie przedmioty zarówno na uczelniach wojskowych, jak i cywilnych. W komentarzu dokonano całościowej analizy ustawy. Uwzględniono wszystkie zmiany stanu prawnego na 15 grudnia 2018 r. W ramach komentowanych przepisów zawarto orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poszczególnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Niniejszy komentarz do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003, nr 179, poz. 1750) jest dedykowany przede wszystkim żołnierzom zawodowym, żołnierzom odbywającym służbę kandydacką, jak również pracownikom organów wojskowych, którzy w zakresie wykonywanych funkcji opierają się na regulacjach przedmiotowej ustawy. Książka może być również przydatna przedstawicielom praktyki prawniczej, a także pracownikom naukowo-dydaktycznym realizującym zintegrowane tematycznie przedmioty zarówno na uczelniach wojskowych, jak i cywilnych. W komentarzu dokonano całościowej analizy ustawy. Uwzględniono wszystkie zmiany stanu prawnego na 15 grudnia 2018 r. W ramach komentowanych przepisów zawarto orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poszczególnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zobacz inne Pozostae podrczniki akademickie najtasze i najlepsze oferty opinie.. 2003 nr 179 poz. Pobierz Ustawa z dnia 11 wrzenia 2003 r. ISBN 9788366220331 Data wydania 2019 . 1750 jest dedykowany przede wszystkim onierzom . wprowadza si nastpujce zmiany 1 w art.


Ustawa O Sluzbie Wojskowej

o wiadczeniach odszkodowawczych przysugujcych w razie wypadków i chorób pozostajcych w zwizku ze sub wojskow. Nowelizacja ustawy o subie wojskowej onierzy zawodowych pozwala ponadto szefowi MON w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyznaczenie onierzy na stanowiska subowe zaszeregowane wyej o dwa i wicej stopni wojskowych bez mianowania ich na ten stopie. o subie wojskowej onierzy zawodowych 1. Rozporzdzenie powinno zapewni aby sporzdzana opinia subowa jednoznacznie. Na etapie uzgodnie midzy resortami obrony i finansów pojawia si jednak rozbieno.


Książki elektroniczne epub PDF Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz PDF. E-booki w formacie PDF w Twojej dłoni Chomoncik Sławomir.

Nowelizacja Ustawy O Służbie Wojskowej Ustawa O Służbie Żołnierzy Zawodowych Ustawa O Służbie Wojskowej Żołnierzy Zawodowych Ustawa O Służbie WojskowejGreenBooks Links


Contact Email