GreenBooks

Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurentaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kamieński Grzegorz

Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze. Zawiera także propozycje rozwiązań legislacyjnych w odniesieniu do niektórych problematycznych kwestii związanych z tą instytucją. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prokurenta, w tym odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność za niezłożenie lub nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości mocodawcy. W związku z wykorzystywaniem instytucji prokury przez przedsiębiorców niezgodnie z jej przeznaczeniem autor dokonał analizy dopuszczalności przypisania prokurentowi odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w przepisie art. 299 k.s.h. Wyraził przy tym pogląd o konieczności dokonania w tej materii zmian de lege ferenda, zauważając, że nawet w obecnym stanie prawnym istnieją dogmatyczne podstawy przypisania prokurentowi takiej odpowiedzialności. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze. Zawiera także propozycje rozwiązań legislacyjnych w odniesieniu do niektórych problematycznych kwestii związanych z tą instytucją. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prokurenta, w tym odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność za niezłożenie lub nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości mocodawcy. W związku z wykorzystywaniem instytucji prokury przez przedsiębiorców niezgodnie z jej przeznaczeniem autor dokonał analizy dopuszczalności przypisania prokurentowi odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w przepisie art. 299 k.s.h. Wyraził przy tym pogląd o konieczności dokonania w tej materii zmian de lege ferenda, zauważając, że nawet w obecnym stanie prawnym istnieją dogmatyczne podstawy przypisania prokurentowi takiej odpowiedzialności. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja jest prób uporzdkowania kodeksowych uregulowa przepisów o prokurze oraz ukazania rónych aspektów sporów jakie na tle prokury pojawiaj . Instytucja prokury w dalszym cigu pozostaje wic bezpieczna dla. Prokurent zatem nie ponosi adnej odpowiedzialnoci tak dugo jak dugo reprezentuje spók w zgodzie z treci prokury i ewentualnie udzielonych penomocnictw. Kto moe powoa a kto odwoa prokurenta.


Odpowiedzialnośc Prokurenta

Informacje o ISTOTA PROKURY I ZASADY ODPOWIEDZIALNOCI. Data zakoczenia cena 11570 z. Istota prokury i zasady odpowiedzialnoci prokurenta. W zwizku z wykorzystywaniem instytucji prokury przez przedsibiorców niezgodnie z jej przeznaczeniem autor dokona analizy dopuszczalnoci przypisania prokurentowi odpowiedzialnoci za zobowizania spóki z ograniczon odpowiedzialnoci o której mowa w przepisie art. Jaki rodzaj prokury moe zosta powierzony. Wydanie Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r. Odpowiedzialno prokurenta wstp. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Grzegorz Kamieski. Prokura w obrocie gospodarczym zasady reprezentacji i zawierania umów handlowych 11.Ograniczenia prokury 12. Co do zasady nie mona ograniczy prokury ze skutkiem do osób trzecich chyba ze przepisy szczególne stanowi inaczej. Zakres umocowania prokurenta. Ksika Istota prokury i zasady odpowiedzialnoci prokurenta pochodzi z wydawnictwa Wolters Kluwer.


Regionalne e-booki Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurenta PDF. E-książki online w formacie PDF Kamieński Grzegorz.

Odpowiedzialność ProkurentaGreenBooks Links


Contact Email