GreenBooks

Bezpieczeństwo państwa a rozwój społeczno-gospodarczyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Łuczyszyn Andrzej

Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia. Z punktu widzenia czytelnika, w tym przede wszystkim decydentów podejmujących decyzje w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, jest to opracowanie wychodzące naprzeciw potrzebom metodycznym, zawierających szereg rozwiązań i podpowiedzi, ale także wskazujące na dylematy. Dla wielu praktyków będzie to ważny przyczynek dla dalszego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań. Jest to bardzo interesująca lektura, wskazująca na nowy paradygmat procesów rozwoju i miejsca bezpieczeństwa w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia. Z punktu widzenia czytelnika, w tym przede wszystkim decydentów podejmujących decyzje w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, jest to opracowanie wychodzące naprzeciw potrzebom metodycznym, zawierających szereg rozwiązań i podpowiedzi, ale także wskazujące na dylematy. Dla wielu praktyków będzie to ważny przyczynek dla dalszego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań. Jest to bardzo interesująca lektura, wskazująca na nowy paradygmat procesów rozwoju i miejsca bezpieczeństwa w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Autotagi druk. Przeczytaj recenzj Bezpieczestwo pastwa a rozwój spoecznogospodarczy. Pastwa w których ludno goduje to np Indie Afganistan Neapol Rirma Wietnam Funkcje przemysu produkcyjna spoeczna przestrzenna Najwaniejsze okrgi tradycyjnego przemysu na wiecie Wielkich jezior Uralski Kunicki Japoskie Paryski Do najwaniejszych gazi przemysu nale. Contextual diagram .


Rozwój Społeczno Gospodarczy

5 Zrównowaony rozwój spoecznogospodarczy a rozwój agroturystyki 157 W polskim systemie prawnym rozwój zrównowaony jest pojciem stosunkowo nowym. Bezpieczestwo energetyczne pastwa determinowane jest przez wiele rónorodnych czynników. przetrwania i rozwoju pastwa spoeczestwa oraz jego obywateli4. Dobrobyt spoeczno gospodarczy. Flis Bezpieczestwo narodowe Polski w XXI w. Bezpieczestwo pastwa obiektywny stan pewnoci fizycznego przetrwania i warunków do swobodnego rozwoju kraju w perspektywie dugoterminowej. uczyszyn Andrzej. 11 R.Paczuski Bezpieczestwo ekologiczne jako kryterium koniecznych dziaa na rzecz zrównowaonego roz woju w A. Wskazuj jednak tendencje rozwojowe Zmiana w pojmowaniu istoty wspóczesnego systemu bezpieczestwa narodowego podkrela trwanie i znaczenie wszystkich tradycyjnych zada pastwa w tym. Naturalnie gównym celem kadego pastwa jest wspomniany wzrost gospodarczy jako klucz do rozwoju gospodarczego którego imperatyw wymusza dominacj produkcji nad ochron rodowiska.


Książki elektroniczne PDF Bezpieczeństwo państwa a rozwój społeczno-gospodarczy PDF. Książki w formacie PDF Łuczyszyn Andrzej.

Bezpieczeństwo Państwa Ćwiczenia Co To Jest Bezpieczeństwo Społeczno Gospodarcze Łuczyszyn AndrzejGreenBooks Links


Contact Email