GreenBooks

Umowa o dożywocie w prawie polskimPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Woźniak Zbigniew

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.W monografii omówiono także: porównanie umowy o dożywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym, w szczególności z umową o dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości w kontekście dopuszczalności ich zawarcia oraz skutków; kolizję między przysługującymi dożywotnikowi roszczeniami alimentacyjnymi i roszczeniami ze stosunku dożywocia; zmianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę oraz zmianę treści uprawnień dożywotnika; rozwiązanie umowy o dożywocie we wszystkich konfiguracjach podmiotowych; przedterminowe ustanie stosunku dożywocia na skutek śmierci dożywotnika przed rozpoczęciem wykonywania umowy; rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń dożywotnika i nabywcy w przypadku ustania stosunku dożywocia z uwzględnieniem przepisów ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.W monografii omówiono także: porównanie umowy o dożywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym, w szczególności z umową o dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości w kontekście dopuszczalności ich zawarcia oraz skutków; kolizję między przysługującymi dożywotnikowi roszczeniami alimentacyjnymi i roszczeniami ze stosunku dożywocia; zmianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę oraz zmianę treści uprawnień dożywotnika; rozwiązanie umowy o dożywocie we wszystkich konfiguracjach podmiotowych; przedterminowe ustanie stosunku dożywocia na skutek śmierci dożywotnika przed rozpoczęciem wykonywania umowy; rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń dożywotnika i nabywcy w przypadku ustania stosunku dożywocia z uwzględnieniem przepisów ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Ksiki z ksigarni Umowa o doywocie w prawie polskim Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o doywocie od jej powstania poprzez tre i wykonywanie a do chwili ustania Autor Zbigniew Woniak Wydawnictwo Wolters Kluwer. Data zakoczenia 20200305 cena 11245 . Umowa w prawie polskim Umowy w polskim prawie cywilnym reguluje podga prawa cywilnego zwana prawem zobowiza której zasadniczy zrb znajduje si w ksidze trzeciej kodeksu cywilnego. .sprzeday umowy darowizny umowy doywocia umowy deweloperskie umowy o zniesienie wspówasnoci umowy o sposobie korzystania z nieruchomoci wspólnych umowy o ustanowienie odrbnoci wasnoci lokali. W zwizku z tym istniejca w polskim porzdku prawnym ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym6 wpisuje si w ogóln tendencj poszukiwania dodatkowych róde utrzymania oraz zagwarantowania spokojnej staroci w obliczu zmian demograficznych zachodzcych w krajach europejskich. Bu nedenle Umowa o dozywocie w prawie polskim kitabn ücretsiz olarak indirebilir ve çeitli elektronik ortamlarda kullanabilirsiniz.


Umowa O Dożywocie W Prawie Polskim

ksika ebook PDF. Informacje o UMOWA O DOYWOCIE W PRAWIE POLSKIM 66 w archiwum Allegro. W monografii omówiono take porównanie umowy o doywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym . Tematem rozprawy jest umowa o doywocie tj. sowa kluczowe w j. Zawierajc umow o doywocie w wyniku której na nabywc przejdzie . Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o doywocie od jej powstania poprzez tre i wykonywanie a do chwili ustania. Umowa doywocia charakterystyka. Wydawnictwo Woniak Zbigniew. Data zakoczenia 20200401 cena 13548 .


E-książki Najsłynniejsze biblioteki cyfrowe oferują książki Umowa o dożywocie w prawie polskim PDF. Katalog e-booków w Pradze Woźniak Zbigniew.

Czy W Polsce Jest Dożywocie Dożywocie W PolsceGreenBooks Links


Contact Email