GreenBooks

Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Pozytywizm. Liceum i technikumPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.Sztuka wyrazu to seria podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum. Składa się z siedmiu tomów obejmujących oba zakresy nauczania – podstawowy i rozszerzony.Podręczniki z serii Sztuka wyrazu zawierają zagadnienia z zakresu literatury, kultury i sztuki oraz języka. Najważniejszymi ogniwami poszczególnych tematów są teksty literackie (wraz z opracowaniem dydaktycznym) oraz łączące się z nimi konteksty i nawiązania kulturowe.Inne ważne elementy podręczników z serii Sztuka wyrazu to: wprowadzenia do epok z chronologicznym zestawieniem wydarzeń, omówienia lektur obowiązkowych, przykłady motywów wędrownych obecnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków, informacje i zadania wyrabiające dobre nawyki podczas pisania różnorodnych form wypowiedzi (z wzorcowymi przykładami wypracowań), bogata ikonografia, a zwłaszcza reprodukcje dzieł sztuki nawiązujące do omawianych tekstów, lekcje poświęcone analizie dzieł ikonicznych, a także filmowych i teatralnych, spójne z celami kształcenia pytania, zadania oraz polecenia, podsumowania w formie graficznych map pojęć i zestawów pytań. Tom czwarty serii obejmuje jeden okres historycznoliteracki – pozytywizm. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.Sztuka wyrazu to seria podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum. Składa się z siedmiu tomów obejmujących oba zakresy nauczania – podstawowy i rozszerzony.Podręczniki z serii Sztuka wyrazu zawierają zagadnienia z zakresu literatury, kultury i sztuki oraz języka. Najważniejszymi ogniwami poszczególnych tematów są teksty literackie (wraz z opracowaniem dydaktycznym) oraz łączące się z nimi konteksty i nawiązania kulturowe.Inne ważne elementy podręczników z serii Sztuka wyrazu to: wprowadzenia do epok z chronologicznym zestawieniem wydarzeń, omówienia lektur obowiązkowych, przykłady motywów wędrownych obecnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków, informacje i zadania wyrabiające dobre nawyki podczas pisania różnorodnych form wypowiedzi (z wzorcowymi przykładami wypracowań), bogata ikonografia, a zwłaszcza reprodukcje dzieł sztuki nawiązujące do omawianych tekstów, lekcje poświęcone analizie dzieł ikonicznych, a także filmowych i teatralnych, spójne z celami kształcenia pytania, zadania oraz polecenia, podsumowania w formie graficznych map pojęć i zestawów pytań. Tom czwarty serii obejmuje jeden okres historycznoliteracki – pozytywizm. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zakres podstawowy i rozszerzony Cecylia Ratajczak. Podrcznik przygotowany do podstawy programowej obowizujcej od wrzenia 2019 roku. Podrcznik Ponad sowami dla klasy 2. Podrcznik do liceum i technikum. Podrczniki Liceum i technikum.


Rodzina Wyrazu Książka

Klasa 2 Jzyk polski Sztuka wyrazu. podmioty powizane i partnerów biznesowych. Sztuka wyrazu to seria podrczników do nauki jzyka polskiego w liceum i technikum. Jzyk polski. Podrcznik dla liceum i technikum. Zobacz i zamów z . Szybka i bezpieczna dostawa. Zobacz koniecznie Jzyk polski Jzyk polski 1 Sztuka wyrazu Podrcznik Cz 1.


Darmowe książki w formacie PDF do pobrania Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Pozytywizm. Liceum i technikum PDF. Książki na forum PDF .

Pozytywizm Sztuka Sztuka PozytywizmuGreenBooks Links


Contact Email