GreenBooks

Szkice mediewistycznePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Michałowska Teresa

W książce zebrano artykuły powstałe w ostatnich latach, głównie syntetyczne, dotyczące zagadnień teoretycznoliterackich (np. genologii średniowiecznej; teorii ars dictaminis w Polsce), estetycznych (np. tzw. „trudnej ozdobności” lub problemu alegoryczności literatury), a także średniowiecznego słownictwa literackiego. W drugiej części znalazły się studia analityczne: na temat zjawiska autobiografizmu w literaturze polskiego średniowiecza, o frapującym i wieloznacznym utworze poetyckim Wincentego Kadłubka, a wreszcie o funkcjonujących w dawnej kulturze, a dzisiaj już nieistniejących pieśniach popularnych. Zbiór zamyka ogólne omówienie wyznaczników literatury polskiego średniowiecza.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W książce zebrano artykuły powstałe w ostatnich latach, głównie syntetyczne, dotyczące zagadnień teoretycznoliterackich (np. genologii średniowiecznej; teorii ars dictaminis w Polsce), estetycznych (np. tzw. „trudnej ozdobności” lub problemu alegoryczności literatury), a także średniowiecznego słownictwa literackiego. W drugiej części znalazły się studia analityczne: na temat zjawiska autobiografizmu w literaturze polskiego średniowiecza, o frapującym i wieloznacznym utworze poetyckim Wincentego Kadłubka, a wreszcie o funkcjonujących w dawnej kulturze, a dzisiaj już nieistniejących pieśniach popularnych. Zbiór zamyka ogólne omówienie wyznaczników literatury polskiego średniowiecza.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník. 201638  Michaowska Teresa Szkice mediewistyczne Warszawa Instytut Bada Literackich PAN. Zawiera artykuy przekady i edycje tekstów staroytnych i redniowiecznych a take recenzje i sprawozdania. Potencja biznesowy mediów spoecznociowych Bachnik Katarzyna SzumniakSamolej Justyna. Liczba stron 228.


Mediewistyka

Szkice ArchiwalnoHist. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk im. Studia Palmyreskie. The article discusses the novel 2025. XX Seminarium Mediewistyczne Pozna 1415 X 1999. Poznaj Szkice mediewistyczne autorstwa Teresa Michaowska. Szkice historycznopolityczne Jest lipiec 1944. Studia Wilanowskie. Czytaj wicej POEZJA WITA. Norasa i Dariusza Kuboka Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego Katowice 2002 ss.


Elektroniczne książki elektroniczne PDF Szkice mediewistyczne PDF. Książki dla dzieci online Michałowska Teresa.GreenBooks Links


Contact Email