GreenBooks

Bój o Prusy WschodniePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dieckert Kurt, Grossmann Horst

„Nigdzie indziej nie walczono o kawałek ziemi w sposób bardziej zacięty niż tutaj, w Prusach Wschodnich. [...] niemiecki żołnierz trzymał się wręcz pazurami każdego metra kwadratowego wschodniopruskiej ziemi, każdego obejścia, każdej miejscowości, każdego strumienia i kawałka lasu, do ostatnie chwili stawiając opór”. (fragment książki)Bój o Prusy Wschodnie to solidnie udokumentowane sprawozdanie z walk prowadzonych przez armię niemiecką z nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej – od jesieni 1944 roku do kapitulacji III Rzeszy w dniu 8 maja 1945.Major Kurt Dieckert i generał Horst Grossmann, którzy brali udział w tych walkach, wykorzystali dostępne materiały źródłowe – rozkazy, fragmenty meldunków, raportów służb informacyjnych Wehrmachtu i Armii Czerwonej, wspomnienia, pamiętniki i relacje uczestników rozgrywających się wówczas wydarzeń, szkice sytuacyjne i mapy rejonów szczególnie zaciętych walk. Autorzy zanotowali, niemal dzień po dniu, zwycięstwa i klęski, rzeczowo i bez uprzedzeń przedstawili blaski i cienie walk, błędne decyzje podejmowane przez zwierzchników wojskowych, gwałtowne spory przedstawicieli armii niemieckiej z nadprezydentem Prus Wschodnich gauleiterem Erichem Kochem i innymi wysokimi funkcjonariuszami NSDAP, którzy opóźniali ewakuację ludności cywilnej przed nadciągającym frontem. Zaślepieni propagandą funkcjonariusze partyjni narazili niemiecką ludność cywilną na szereg okropności oraz udrękę bezładnej ucieczki, która dla wielu mieszkańców Prus Wschodnich zakończyła się tragicznie.W rezultacie powstała książka niezbędna dla każdego interesującego się walkami na froncie wschodnim w ostatnich miesiącach drugiej wojny światowej. Praca z pewnością zainteresuje też obecnych mieszkańców północnych ziem Polski od Gołdapi, poprzez Olsztyn, Elbląg, Malbork i Tczew, po Gdańsk, Gdynię oraz Hel. Autorzy książki ukazali losy licznych wsi, miast i miasteczek, gdzie niegdyś toczyło się spokojne życie, przerwane brutalnie na przełomie lat 1944/45 na skutek obłędnej polityki Adolfa Hitlera i jego popleczników.Bój o Prusy Wschodnie jest świadectwem zgonu wystawionym ziemi, która wydała Immanuela Kanta, Johanna Gottfrieda Herdera, E. T. A. Hoffmanna, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Ernsta Wiecherta, Johannesa Bobrowskiego i wiele innych wybitnych osobistości.


„Nigdzie indziej nie walczono o kawałek ziemi w sposób bardziej zacięty niż tutaj, w Prusach Wschodnich. [...] niemiecki żołnierz trzymał się wręcz pazurami każdego metra kwadratowego wschodniopruskiej ziemi, każdego obejścia, każdej miejscowości, każdego strumienia i kawałka lasu, do ostatnie chwili stawiając opór”. (fragment książki)Bój o Prusy Wschodnie to solidnie udokumentowane sprawozdanie z walk prowadzonych przez armię niemiecką z nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej – od jesieni 1944 roku do kapitulacji III Rzeszy w dniu 8 maja 1945.Major Kurt Dieckert i generał Horst Grossmann, którzy brali udział w tych walkach, wykorzystali dostępne materiały źródłowe – rozkazy, fragmenty meldunków, raportów służb informacyjnych Wehrmachtu i Armii Czerwonej, wspomnienia, pamiętniki i relacje uczestników rozgrywających się wówczas wydarzeń, szkice sytuacyjne i mapy rejonów szczególnie zaciętych walk. Autorzy zanotowali, niemal dzień po dniu, zwycięstwa i klęski, rzeczowo i bez uprzedzeń przedstawili blaski i cienie walk, błędne decyzje podejmowane przez zwierzchników wojskowych, gwałtowne spory przedstawicieli armii niemieckiej z nadprezydentem Prus Wschodnich gauleiterem Erichem Kochem i innymi wysokimi funkcjonariuszami NSDAP, którzy opóźniali ewakuację ludności cywilnej przed nadciągającym frontem. Zaślepieni propagandą funkcjonariusze partyjni narazili niemiecką ludność cywilną na szereg okropności oraz udrękę bezładnej ucieczki, która dla wielu mieszkańców Prus Wschodnich zakończyła się tragicznie.W rezultacie powstała książka niezbędna dla każdego interesującego się walkami na froncie wschodnim w ostatnich miesiącach drugiej wojny światowej. Praca z pewnością zainteresuje też obecnych mieszkańców północnych ziem Polski od Gołdapi, poprzez Olsztyn, Elbląg, Malbork i Tczew, po Gdańsk, Gdynię oraz Hel. Autorzy książki ukazali losy licznych wsi, miast i miasteczek, gdzie niegdyś toczyło się spokojne życie, przerwane brutalnie na przełomie lat 1944/45 na skutek obłędnej polityki Adolfa Hitlera i jego popleczników.Bój o Prusy Wschodnie jest świadectwem zgonu wystawionym ziemi, która wydała Immanuela Kanta, Johanna Gottfrieda Herdera, E. T. A. Hoffmanna, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Ernsta Wiecherta, Johannesa Bobrowskiego i wiele innych wybitnych osobistości.


Informacje o BÓJ O PRUSY WSCHODNIE K. Warmia Mazury Prusy Wschodnie Allenstein Poland. Opinie o Ksigarni. Places heritage.


Walki O Prusy Wschodnie 1945

Konsultantami podczas pisania ksiki która ukazaa si ostatecznie jako Bój o Prusy Wschodnie. Cho Królewiec wci. www.borussia.pl. Olecko Margrabowa z 1923 Prusy Wschodnie Fragment odznaki tarcza Bractwa Strzeleckiego z Prus Wschodnich. Grupa Warmia Mazury Prusy Wschodnie nie jest grup polityczn parti stowarzyszeniem ani. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do plików cookies w Twojej przegldarce. Przez dugi czas w podejciu do Prus Wschodnich obowizywa bezwzgldny prymat politycznej instrumentalizacji. Rok wydania . Bój o Prusy Wschodnie Kronika dramatu opis produktu Bój o Prusy Wschodnie to solidnie udokumentowane sprawozdanie z walk prowadzonych przez armi niemieck z nacierajcymi oddziaami Armii Czerwonej od jesieni 1944 roku do kapitulacji III Rzeszy w dniu 8 maja 1945. Ostpreussen.prv.pl nie ma w . Bój o Prusy Wschodnie to solidnie udokumentowane sprawozdanie z walk prowadzonych przez armi niemieck z nacierajcymi oddziaami Armii Czerwonej od jesieni 1944 roku do kapitulacji III Rzeszy w dniu 8 maja 1945. Pomorze Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie Izotermy miesiczne i izobary Porównawcze zestawienia Prdy morskie Afryka Rosja europejska Rossya PónocnoWschodnia Rozwój ziemi Sienkiewicziana szkice do obrazu Szwajcarya Szwecya i Norwegia Ameryka rodkowa i Indye Zachodnie Terytorium Polski historycznej jako indywidualno. Eastern Borderlands Polish Kresy Wschodnie or simply Borderlands Polish Kresy Polish pronunciation krs was a term coined for the eastern part. Files are available under licenses specified on their description page. Data zakoczenia 20190526 . Prusy Wschodni e w strategii milit arnej Republiki Weimarski ej 177 obronny bastionu wschodniopruskiego nie by a jednak wycznie determino wana strategi defensywn. Stanisaw Józef Srokowski was a Polish geographer and diplomat.. Prosz o komentarze sugestie wasne kolekcje na adres tu.


oglądaj książki online Bój o Prusy Wschodnie PDF. baza danych książek Dieckert Kurt, Grossmann Horst.

Walki O Prusy Wschodnie Prusy Wschodnie WspomnieniaGreenBooks Links


Contact Email