GreenBooks

Statystyka dla Studiów LicencjackichPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Podgórski Jarosław

Podręcznik zawiera wykład statystyki, umożliwiający zapoznanie się z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: budowa, prezentacja i opis rozkładów empirycznych, wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego, estymacja parametrów populacji i sprawdzanie odnoszących się do nich elementarnych hipotez, badanie zależności między dwoma cechami, analiza szeregów czasowych i pomiar dynamiki zjawisk za pomocą indeksów statystycznych. Zagadnienia te zostały zaprezentowane w przystępny sposób, co umożliwia również samodzielne przyswojenie sobie wiedzy przez Czytelnika. Zrozumienie prezentowanych w podręczniku problemów ułatwiają liczne przykłady oraz umieszczone na końcu każdego rozdziału zadania i odpowiedzi do nich.Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków korzystających z metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Podręcznik zawiera wykład statystyki, umożliwiający zapoznanie się z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: budowa, prezentacja i opis rozkładów empirycznych, wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego, estymacja parametrów populacji i sprawdzanie odnoszących się do nich elementarnych hipotez, badanie zależności między dwoma cechami, analiza szeregów czasowych i pomiar dynamiki zjawisk za pomocą indeksów statystycznych. Zagadnienia te zostały zaprezentowane w przystępny sposób, co umożliwia również samodzielne przyswojenie sobie wiedzy przez Czytelnika. Zrozumienie prezentowanych w podręczniku problemów ułatwiają liczne przykłady oraz umieszczone na końcu każdego rozdziału zadania i odpowiedzi do nich.Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków korzystających z metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Statystyka dla studiów licencjackich J. Termin ten zosta wprowadzony do nauki w XVIII w. Opinie czytelników 0 Dodaj ocen . Dla rozpoczynajcych studia w roku akademickim 2. MODU JZYKOWO OGÓLNY Makroekonomia 1.


Statystyka Studia

Dodane o 0546 18 stycznia 2021. Obejmuje m.in. Informacje o Statystyka dla studiów licencjackich Podgórski J. STUDIA LICENCJACKIE SGH. Statystyka dla studiów licencjackich. Podczas caych studiów licencjackich student powinien uzyska 133 ECTS za przedmioty obligatoryjne 23 ECTS za przedmioty przewidziane dla wybranej specjalizacji 16 ECTS za tzw. Ksigarnia.Warszawa.pl ul. Zobacz inne Pozostae ksiki najtasze i najlepsze oferty opinie.. Zajcia z przedmiotu Statystyka prowadzone s na drugim semestrze Studiów Licencjackich Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych popoudniowych obejmuj 60 godzin zaj 15 godzin wykadów oraz 45 godzin wicze. Prowadzi take sprzeda wysykow. Ksika Statystyka dla studiów licencjackich Jarosaw Podgórski Podrcznik zawiera wykad statystyki umoliwiajcy zapoznanie si z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Przekonaj si sam. Ksika jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych a take praktyków korzystajcych z metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji. Szczegóy Statystyka dla studiów licencjackich Podgórski Jarosaw. Statystyka dla studiow licencjackich. Statystyka dla studiów licencjackich PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Jarosaw Podgórski Podrcznik 5944 z podrczniki i pomoce naukowe do .


E-książki kompletne w formacie PDF Statystyka dla Studiów Licencjackich PDF. książki w formacie PDF całkowicie Podgórski Jarosław.GreenBooks Links


Contact Email