GreenBooks

Metodologiczne vademecum badacza pedagogaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Muszyński Heliodor

Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujących i prowadzących badania pedagogiczne bądź jako licencjaci, magistranci, doktoranci, a nawet habilitanci, bądź też jako badacze mający ambicję uprawiania pedagogiki według reguł obowiązujących w tej dyscyplinie jako nauce społecznej. Początkowa część pracy wprowadza czytelnika w pedagogikę jako naukę, zasady i reguły jej budowania oraz uprawiania. W kolejnych jej częściach autor stara się systematycznie prowadzić czytelnika przez wszystkie czynności składające się na proces badawczy w pedagogice, poczynając od wyboru tematu badań, przez kolejne etapy postępowania badawczego, takie jak: ustalenie celów badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi do badań, ich planowanie i realizacja, opracowywanie zebranego materiału badawczego i analizowanie wyników badań, wreszcie kończąc na redagowaniu raportu z nich, a więc rozprawy naukowej zamykającej cały proces badawczy. Książka nie jest jeszcze jednym podręcznikiem metodologii pedagogiki, lecz zbiorem rad i wskazówek, jak krok po kroku, mentalnie i praktycznie realizować poszczególne etapy procesu badawczego w pedagogice. Założeniem przyświecającym pracy jest nieuleganie żadnym jednostronnym kierunkom lub tendencjom w metodologii pedagogiki, a zarazem uwzględnianie tych koncepcji, które są w niej uznawane i stosowane, jak na przykład koncepcje badań ilościowych i jakościowych.


Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujących i prowadzących badania pedagogiczne bądź jako licencjaci, magistranci, doktoranci, a nawet habilitanci, bądź też jako badacze mający ambicję uprawiania pedagogiki według reguł obowiązujących w tej dyscyplinie jako nauce społecznej. Początkowa część pracy wprowadza czytelnika w pedagogikę jako naukę, zasady i reguły jej budowania oraz uprawiania. W kolejnych jej częściach autor stara się systematycznie prowadzić czytelnika przez wszystkie czynności składające się na proces badawczy w pedagogice, poczynając od wyboru tematu badań, przez kolejne etapy postępowania badawczego, takie jak: ustalenie celów badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi do badań, ich planowanie i realizacja, opracowywanie zebranego materiału badawczego i analizowanie wyników badań, wreszcie kończąc na redagowaniu raportu z nich, a więc rozprawy naukowej zamykającej cały proces badawczy. Książka nie jest jeszcze jednym podręcznikiem metodologii pedagogiki, lecz zbiorem rad i wskazówek, jak krok po kroku, mentalnie i praktycznie realizować poszczególne etapy procesu badawczego w pedagogice. Założeniem przyświecającym pracy jest nieuleganie żadnym jednostronnym kierunkom lub tendencjom w metodologii pedagogiki, a zarazem uwzględnianie tych koncepcji, które są w niej uznawane i stosowane, jak na przykład koncepcje badań ilościowych i jakościowych.


Informacje o Metodologiczne vademecum badacza pedagoga 7292631078 w archiwum Allegro. Muszyski Heliodor Metodologiczne vademecum badacza pedagoga wysyka w 24h zobacz opis produktu poznaj wiarygodne opinie przeczytaj recenzje sprawd dane techniczne. Ksigarnia przy Fredry w Poznaniu ksigarnia wysykowa poleca ksiki naukowe uniwersyteckie medyczne prawnicze ekonomiczne. bd te jako badacze majcy ambicj uprawiania pedagogiki wedug regu . Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujcych i prowadzcych badania pedagogiczne bd jako licencjaci magistranci doktoranci a nawet habilitanci bd te jako badacze majcy ambicj uprawiania pedagogiki wedug regu obowizujcych w tej dyscyplinie jako nauce spoecznej. Cieszyn Kraków Wydzia.


Heliodor Muszyński

Metodologiczne vademecum badacza pedagoga. Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujcych i prowadzcych badania pedagogiczne bd jako licencjaci magistranci doktoranci a nawet habilitanci bd te jako badacze ma. Metodologiczne vademecum badacza pedagoga . Dla pedagoga tak szerokie pojmowanie przypadku odrywajce metod badawcz od konkretnego podoa jest mao uyteczne. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Metodologiczne vademecum badacza pedagoga Heliodor Muszyski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Darmowa Dostawa. Bdy metodologiczne w awansowych publikacjach pedagogów Stanisaw Juszczyk Niejednorodno i zoono metodologiczna pedagogiki a potencjalne bdy popeniane przez badacza Danuta UrbaniakZajc Jak bada to o czym nie wiemy? Kilka uwag o roli wstpnej wiedzy w badaniach empirycznych Piotr Mikiewicz Teoria ma znaczenie. Pozna Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. systemu wiedzy uogólnionej intencj badacza jest tu rozwi zywanie problemów naukowych. Rodwell David A. Pozna Wydawnictwo Naukowe . Nowa eugenika transhumanizm i zmierzch edukacji 28.00 z 24.00 z Dodaj do koszyka Sale Rozwijanie umiejtnoci jzykowych i komunikacyjnych dziecka. Metodologiczne vademecum badacza pedagoga Heliodor Muszyski.


Tysiące e-booków online Metodologiczne vademecum badacza pedagoga PDF. Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Muszyński Heliodor.

H Muszyński Wstęp Do Metodologii PedagogikiGreenBooks Links


Contact Email