GreenBooks

Polihymnia chrześcijańska. Poetyka i morfologia greckich hymnów III-V wiekuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Heszen Agnieszka

"Czytelnik tej książki staje się świadkiem subtelnego odsłaniania piękna poezji późnoantycznej, o czym informuje podtytuł pracy, zamknięty w dwóch słowach: poetyka i morfologia. Już sam punkt wyjściowy, założenie pracy, zapowiada odmienne od dotychczasowych wyniki. Praca jest nowatorska: po raz pierwszy w nauce otrzymaliśmy syntetyczny obraz rodzącej się hymnologii chrześcijańskiej, którą reprezentują Metody z Olimpu, Grzegorz z Nazjanzu i Synezjusz z Cyreny. Okazało się, że panujące w nauce powszechne przekonanie, iż są to poeci klasycyzujący, jest tylko częściowo słuszne. Autorka, prowadząc z godną zauważenia precyzją analizy ponad dwudziestu hymnów, z łatwością ukazuje, jak swobodnie i naturalnie przenikają się w twórczości tych poetów dwie poetyki, klasyczna grecka i biblijna. Praca iskrzy nowymi, uzasadnionymi ustaleniami, stwierdzeniami i uogólniającymi sądami. Autorka umiejętnie wprowadza precyzyjną terminologię literacką, aby tym jaśniej ukazać w analizie morfologicznej i stylistycznej immanentne piękno poezji i dowieść, że poezja chrześcijańska jest polihymniczna. Agnieszka Heszen odważnie, ale z właściwą wytrawnym badaczom ostrożnością, uwypukla nowatorstwo artystyczne analizowanych tekstów, wychwytuje subtelne różnice pomiędzy poetami w zakresie genologii, stylistyki, sposobu interpretacji przez nich źródeł, zarówno tych klasycznych, jak i innych." Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza KorusaPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Czytelnik tej książki staje się świadkiem subtelnego odsłaniania piękna poezji późnoantycznej, o czym informuje podtytuł pracy, zamknięty w dwóch słowach: poetyka i morfologia. Już sam punkt wyjściowy, założenie pracy, zapowiada odmienne od dotychczasowych wyniki. Praca jest nowatorska: po raz pierwszy w nauce otrzymaliśmy syntetyczny obraz rodzącej się hymnologii chrześcijańskiej, którą reprezentują Metody z Olimpu, Grzegorz z Nazjanzu i Synezjusz z Cyreny. Okazało się, że panujące w nauce powszechne przekonanie, iż są to poeci klasycyzujący, jest tylko częściowo słuszne. Autorka, prowadząc z godną zauważenia precyzją analizy ponad dwudziestu hymnów, z łatwością ukazuje, jak swobodnie i naturalnie przenikają się w twórczości tych poetów dwie poetyki, klasyczna grecka i biblijna. Praca iskrzy nowymi, uzasadnionymi ustaleniami, stwierdzeniami i uogólniającymi sądami. Autorka umiejętnie wprowadza precyzyjną terminologię literacką, aby tym jaśniej ukazać w analizie morfologicznej i stylistycznej immanentne piękno poezji i dowieść, że poezja chrześcijańska jest polihymniczna. Agnieszka Heszen odważnie, ale z właściwą wytrawnym badaczom ostrożnością, uwypukla nowatorstwo artystyczne analizowanych tekstów, wychwytuje subtelne różnice pomiędzy poetami w zakresie genologii, stylistyki, sposobu interpretacji przez nich źródeł, zarówno tych klasycznych, jak i innych." Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza KorusaPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


Okadka ksiki Polihymnia chrzecijaska. Jej wymiary to 170x240. Lysis Platon . Czytelnik tej ksiki staje si wiadkiem subtelnego odsaniania pikna poezji pónoantycznej o czym informuje podtytu pracy zamknity w dwóch sowach. Oprawa mikka.


Polihymnia

Polihymnia chrzecijaska Poetyka i morfologia greckich hymnów IIIV Heszen Agniesz PLN. Poetyka i morfologia greckich hymnów IIIV wieku Heszen Agnieszka. UJ Uniwersytet Jagielloski. Polihymnia chrzecijaska Poetyka i morfologia greckich hymnów IIIV wieku Agnieszka Heszen Kraków Uniwersytet Jagielloski 2019 ss. Liczba stron 190. Szczegóy Polihymnia chrzecijaska Heszen Agnieszka. Agnieszka Heszen. Orygenesa Contra Celsum VIII 30 i Porfiriusza De abstiinentia II 4243 w VOX . Cena dostpna po zalogowaniu. Przegldaj tysice produktów . Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck Dramaturgie istnienia. GRZEGORZ Z NAZJANZU.


Źródła ogólnodostępnych e-książek e-booków Polihymnia chrześcijańska. Poetyka i morfologia greckich hymnów III-V wieku PDF. Książki online Heszen Agnieszka.GreenBooks Links


Contact Email