GreenBooks

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jurgilewicz Marcin

Publikacja dotyczy ciągle aktualnej problematyki, jaką są szczególne kompetencje podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, którym mocą ustawy przyznano prawo do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Tytułowe zagadnienie ma jednocześnie charakter wysoce złożony, wiąże się bowiem ściśle z najdalej posuniętą możliwością ingerencji funkcjonariuszy różnych służb, inspekcji czy straży w sferę podstawowych praw i wolności obywatelskich, co niejednokrotnie może wywoływać dyskusję o granice stosowania takiego przymusu bezpośredniego wobec jednostek. Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, będąca podstawą niniejszych rozważań, jest stosunkowo nowym aktem normatywnym, na rynku wydawniczym nie ma jeszcze komentarzy do tej ustawy ani też innych publikacji przedstawiających to zagadnienie tak kompleksowo, jak niniejsze opracowanie. Istnieją jedynie nieliczne publikacje odnoszące się do problematyki użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przede wszystkim przez funkcjonariuszy policji, z pominięciem innych służb, inspekcji czy straży. Z tego względu niniejsza publikacja ma charakter nowatorski. Odbiorcami publikacji są zatem nie tylko studenci kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego czy prawa i administracji, ale też przedstawiciele określonych służb, inspekcji, straży czy innych podmiotów uprawnionych do stosowania tych środków.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja dotyczy ciągle aktualnej problematyki, jaką są szczególne kompetencje podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, którym mocą ustawy przyznano prawo do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Tytułowe zagadnienie ma jednocześnie charakter wysoce złożony, wiąże się bowiem ściśle z najdalej posuniętą możliwością ingerencji funkcjonariuszy różnych służb, inspekcji czy straży w sferę podstawowych praw i wolności obywatelskich, co niejednokrotnie może wywoływać dyskusję o granice stosowania takiego przymusu bezpośredniego wobec jednostek. Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, będąca podstawą niniejszych rozważań, jest stosunkowo nowym aktem normatywnym, na rynku wydawniczym nie ma jeszcze komentarzy do tej ustawy ani też innych publikacji przedstawiających to zagadnienie tak kompleksowo, jak niniejsze opracowanie. Istnieją jedynie nieliczne publikacje odnoszące się do problematyki użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przede wszystkim przez funkcjonariuszy policji, z pominięciem innych służb, inspekcji czy straży. Z tego względu niniejsza publikacja ma charakter nowatorski. Odbiorcami publikacji są zatem nie tylko studenci kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego czy prawa i administracji, ale też przedstawiciele określonych służb, inspekcji, straży czy innych podmiotów uprawnionych do stosowania tych środków.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Data zakoczenia cena 37 z. oraz ustawie z dnia 12 padziernika 1990 r. rodki Przymusu Bezporedniego I Bro Palna Uycie Lub Wykorzystanie W Ochronie Bezpieczestwa Wewntrznego. wykorzystaniu rodków przymusu bezporedniego i broni palnej oraz sposobu .


Ustawa O Środkach Przymusu Bezpośredniego

Darmowy transport od 159 z. rodki przymusu bezporedniego i bro palna. Uycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczestwa wewntrznego Marcin Jurgilewicz. Uycie lub wykorzystanie . 2 funkcjonariusze Agencji Wywiadu. prawo do uycia lub wykorzystania rodków przymusu bezporedniego i broni palnej. rodki przymusu bezporedniego i bro palna Uycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczestwa wewntrznego Marcin Jurgilewicz. Uycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczestwa wewntrznego. Zobacz koniecznie Wojskowo Militaria rodki przymusu bezporedniego i bro palna.


Biblioteka uniwersytecka Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego PDF. Książki na forum PDF Jurgilewicz Marcin.

Ustawa O Użyciu Środków Przymusu Bezpośredniego Środki Przymusu Bezpośredniego Ochrona Ustawa O Środkach Przymusu Śpb Ustawa Ustawa Śpb Ustawa O Spb Ustawa O Śpb I Broni Palnej Wykorzystanie Broni Palnej Środki Przymusu Środki Przymusu Bezpośredniego Policja Śpb Ustawa O Śpb Ustawa O Środkach Przymusu Bezpośredniego I Broni Palnej Środki Przymusu BezpośredniegoGreenBooks Links


Contact Email