GreenBooks

Brentano i jego Arystoteles. Szkic o relacji Bóstwo–człowiekPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kamińska Sonia

"»Brentano i jego Arystoteles. Szkic o relacji Bóstwo–człowiek« to obszerne, wnikliwe opracowanie poglądów Brentana na relację Bóg–człowiek, wziętych tak jak prezentują się one w dziełach poświęconych Arystotelesowi. Gdy w jakimś historycznym opracowaniu czytamy o Brentanie, to poznajemy go głównie jako tego, który wprowadził do filozofii współczesnej tematykę intencjonalności, dalej – jako jednego z ojców psychologii rozumianej jako samodzielna dyscyplina naukowa, wreszcie jako nauczyciela Husserla. W bardziej wnikliwych analizach historycznych wskazuje się na to, że całe filozoficzne podejście Brentana ukształtowało się w opozycji do idealizmu niemieckiego, w wyraźnym nawiązaniu do stylu filozofowania Arystotelesa. Czasem przeczytamy, że było to pokłosie jego scholastyczno-arystotelesowskiego wykształcenia. Rzadko jednak jesteśmy świadomi, że większość prac, które Brentano samodzielnie opublikował, dotyczy właśnie filozofii Stagiryty. Ma to z pewnością związek z hiperkrytyczną postawą, jaką Brentano miał wobec publikacji swoich idei. W konsekwencji wiele z tego, co opracowywał, pozostało w manuskryptach. Kiedy więc weźmiemy pod uwagę również te nieopublikowane prace, wówczas proporcja prac poświęconych Arystotelesowi przestaje być tak szokująca, a oprócz tego zauważamy jeszcze jeden ciekawy aspekt. Okazuje się mianowicie, że bardzo wiele z pomysłów, które Brentano sformułował w swoich opublikowanych bądź niepublikowanych pismach, krystalizuje się w jawnej lub ukrytej dyskusji z poglądami Filozofa. Omawiana książka jest więc ważna nie tylko jako historyczna analiza poglądów pewnego znanego filozofa na temat poglądów innego znanego filozofa, lecz także jako klucz – lub przynajmniej jego część – do zrozumienia filozofii samego Brentana." Z recenzji prof. dr. hab. Arkadiusza ChrudzimskiegoPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


"»Brentano i jego Arystoteles. Szkic o relacji Bóstwo–człowiek« to obszerne, wnikliwe opracowanie poglądów Brentana na relację Bóg–człowiek, wziętych tak jak prezentują się one w dziełach poświęconych Arystotelesowi. Gdy w jakimś historycznym opracowaniu czytamy o Brentanie, to poznajemy go głównie jako tego, który wprowadził do filozofii współczesnej tematykę intencjonalności, dalej – jako jednego z ojców psychologii rozumianej jako samodzielna dyscyplina naukowa, wreszcie jako nauczyciela Husserla. W bardziej wnikliwych analizach historycznych wskazuje się na to, że całe filozoficzne podejście Brentana ukształtowało się w opozycji do idealizmu niemieckiego, w wyraźnym nawiązaniu do stylu filozofowania Arystotelesa. Czasem przeczytamy, że było to pokłosie jego scholastyczno-arystotelesowskiego wykształcenia. Rzadko jednak jesteśmy świadomi, że większość prac, które Brentano samodzielnie opublikował, dotyczy właśnie filozofii Stagiryty. Ma to z pewnością związek z hiperkrytyczną postawą, jaką Brentano miał wobec publikacji swoich idei. W konsekwencji wiele z tego, co opracowywał, pozostało w manuskryptach. Kiedy więc weźmiemy pod uwagę również te nieopublikowane prace, wówczas proporcja prac poświęconych Arystotelesowi przestaje być tak szokująca, a oprócz tego zauważamy jeszcze jeden ciekawy aspekt. Okazuje się mianowicie, że bardzo wiele z pomysłów, które Brentano sformułował w swoich opublikowanych bądź niepublikowanych pismach, krystalizuje się w jawnej lub ukrytej dyskusji z poglądami Filozofa. Omawiana książka jest więc ważna nie tylko jako historyczna analiza poglądów pewnego znanego filozofa na temat poglądów innego znanego filozofa, lecz także jako klucz – lub przynajmniej jego część – do zrozumienia filozofii samego Brentana." Z recenzji prof. dr. hab. Arkadiusza ChrudzimskiegoPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


dzaju pierwszy szkic kompozycji zanim zacznie stosowa kolejne filtry. Tautologiczno 108 9.2. Brentano i jego Arystoteles. Beethoven pozostaje jednym z najbardziej podziwianych kompozytorów w historii muzyki zachodniej jego utwory nale do najczciej wykonywanych w repertuarze. Szkic o relacji Bóstwoczowiek to obszerne wnikliwe opracowanie pogldów Brentana na relacj Bógczowiek wzitych tak jak . Gdy w jakim historycznym opracowaniu czytamy o Brentanie to poznajemy go gównie.


Sonia Kamińska

Data zakoczenia cena 3786 z. Szkic o relacji Bóstwoczowiek to obszerne wnikliwe opracowanie pogldów Brentana na relacj Bógczowiek wzitych tak jak prezentuj. Szkic o relacji Bóstwoczowiek to obszerne wnikliwe opracowanie pogldów Brentana na relacj Bógczowiek wzitych tak jak prezentuj si one w dzieach powiconych Arystotelesowi. Brentano i jego Arystoteles szkic o relacji bóstwoczowiek Sonia Kamiska. Sonia Kamiska. Brentano i jego Arystoteles Szkic o relacji Bóstwoczowiek Kamiska Sonia ISBN 9788323347590 Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und . Szkic o relacji Bóstwoczlowiek 9788323347590 Sonia Rosa Books. Brentano i jego Arystoteles Szkic o relacji Bóstwoczowiek Sonia Kamiska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego. Opis Brentano i jego Arystoteles Sonia Kamiska Brentano i jego Arystoteles.


Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Brentano i jego Arystoteles. Szkic o relacji Bóstwo–człowiek PDF. Książki online dla studentów Kamińska Sonia.

Człowiek SzkicGreenBooks Links


Contact Email