GreenBooks

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Karkowska Dorota

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu ukazano złożoność i dynamiczność omawianej problematyki.  W najnowszym wydaniu uwzględniono aktualny stan prawny oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, mające na przestrzeni lat wielkie znaczenie dla sektora opieki zdrowotnej.  W komentarzu omówiono m.in.: problematykę informowania pacjenta i osób przez niego upoważnionych oraz wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, z uwzględnieniem problemu uzyskania zgody na świadczenia zdrowotne udzielane przez przedstawicieli innych zawodów medycznych niż lekarze, zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno w podmiotach leczniczych, jak i w ramach praktyk zawodowych, z uwzględnieniem rozszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania leków i materiałów medycznych czy kierowania pacjenta na badania diagnostyczne, przepisy regulujące dokumentację medyczną w kontekście wdrażania w życie rozwiązań informatycznych w systemie ochrony zdrowia, sytuację pacjenta dotkniętego zaburzeniami psychicznymi oraz osób dotkniętych zakażeniem czy chorobą zakaźną, stosowanie przymusu bezpośredniego wobec różnych grup pacjentów, zasady postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu ukazano złożoność i dynamiczność omawianej problematyki.  W najnowszym wydaniu uwzględniono aktualny stan prawny oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, mające na przestrzeni lat wielkie znaczenie dla sektora opieki zdrowotnej.  W komentarzu omówiono m.in.: problematykę informowania pacjenta i osób przez niego upoważnionych oraz wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, z uwzględnieniem problemu uzyskania zgody na świadczenia zdrowotne udzielane przez przedstawicieli innych zawodów medycznych niż lekarze, zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno w podmiotach leczniczych, jak i w ramach praktyk zawodowych, z uwzględnieniem rozszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania leków i materiałów medycznych czy kierowania pacjenta na badania diagnostyczne, przepisy regulujące dokumentację medyczną w kontekście wdrażania w życie rozwiązań informatycznych w systemie ochrony zdrowia, sytuację pacjenta dotkniętego zaburzeniami psychicznymi oraz osób dotkniętych zakażeniem czy chorobą zakaźną, stosowanie przymusu bezpośredniego wobec różnych grup pacjentów, zasady postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Ustawa swoim zakresem przedmiotowym obejmuje. Komentarz Dorota Karkowska. 2 zasady udostpniania dokumentacji medycznej. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowizkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych . Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz od 5500 z porównanie cen w 1 sklepach.


Ustawa O Prawach Pacjenta

do 30 czerwca 2021 r. Sposób udostpniania . ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. cena 51.85 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. Wyjanienie poj ustawowych 16. 34 a w ust. z dnia 8 czerwca 2017 r.


Fikcja (e-booki) w formacie PDF Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz PDF. Książki dla dzieci online Karkowska Dorota.

Ustawa O Rzeczniku Praw Pacjenta I Prawach Pacjenta Prawa Pacjenta Literatura Ustawa O Prawach Pacjenta I Rzeczniku Praw PacjentaGreenBooks Links


Contact Email