GreenBooks

Konstytucjonalizm w państwach anglosaskichPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Monografia Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich stanowi rezultat ogólnokrajowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 24-25 maja 2012 roku. Zaproponowane przez organizatorów ramy tematyczne obrad oparto na szerokim rozumieniu konstytucjonalizmu, obejmującym zarówno przyjęty na gruncie ustanowionych w konstytucji zasad i instytucji porządek ustrojowy, jak i katalog poglądów określających istotę, funkcje i strukturę konstytucji.O doniosłości materii konstytucjonalizmu anglosaskiego decyduje duży prestiż, jakim cieszą się ustroje państw tego obszaru kulturowego. Status polityczno-międzynarodowy i potencjał takich państw świata anglosaskiego, jak Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanada, Związek Australijski czy Nowa Zelandia, a także wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego osiągnięty przez społeczeństwa tych państw wzmacniają siłę oddziaływania anglosaskich instytucji i standardów prawno-ustrojowych.Istotnym motywem bliższego zainteresowania się zagadnieniami konstytucjonalizmu anglosaskiego jest globalny zasięg wpływów jego zasad oraz idei. Ten rys omawianego kierunku praktyki ustrojowej i myślenia prawno-politycznego postrzega się jako pochodną rozmieszczenia wzmiankowanych państw na różnych kontynentach kuli ziemskiej. Z tej racji, oddziałując tylko na swoje najbliższe otoczenie, państwa anglosaskie osiągają rezultat wymiaru globalnego, obejmującego co najmniej skalę Europy, Ameryki Północnej, Australii i Oceanii. Przychodzi im to tym łatwiej, że anglosaskie wzorce ustrojowe zyskują uznanie z uwagi na swój pragmatyzm, zdroworozsądkowe rozwiązania oraz zracjonalizowane i odformalizowane procedury. Nie można przy tym nie zauważyć, że owo „ustrojowe promieniowanie" świata anglosaskiego odbywa się w dobie globalizacji, kiedy w sposób naturalny wzrasta zakres wzajemnego oddziaływania na siebie współczesnych państw, a także przenikania się kultur prawnych i ustrojów.


Monografia Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich stanowi rezultat ogólnokrajowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 24-25 maja 2012 roku. Zaproponowane przez organizatorów ramy tematyczne obrad oparto na szerokim rozumieniu konstytucjonalizmu, obejmującym zarówno przyjęty na gruncie ustanowionych w konstytucji zasad i instytucji porządek ustrojowy, jak i katalog poglądów określających istotę, funkcje i strukturę konstytucji.O doniosłości materii konstytucjonalizmu anglosaskiego decyduje duży prestiż, jakim cieszą się ustroje państw tego obszaru kulturowego. Status polityczno-międzynarodowy i potencjał takich państw świata anglosaskiego, jak Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanada, Związek Australijski czy Nowa Zelandia, a także wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego osiągnięty przez społeczeństwa tych państw wzmacniają siłę oddziaływania anglosaskich instytucji i standardów prawno-ustrojowych.Istotnym motywem bliższego zainteresowania się zagadnieniami konstytucjonalizmu anglosaskiego jest globalny zasięg wpływów jego zasad oraz idei. Ten rys omawianego kierunku praktyki ustrojowej i myślenia prawno-politycznego postrzega się jako pochodną rozmieszczenia wzmiankowanych państw na różnych kontynentach kuli ziemskiej. Z tej racji, oddziałując tylko na swoje najbliższe otoczenie, państwa anglosaskie osiągają rezultat wymiaru globalnego, obejmującego co najmniej skalę Europy, Ameryki Północnej, Australii i Oceanii. Przychodzi im to tym łatwiej, że anglosaskie wzorce ustrojowe zyskują uznanie z uwagi na swój pragmatyzm, zdroworozsądkowe rozwiązania oraz zracjonalizowane i odformalizowane procedury. Nie można przy tym nie zauważyć, że owo „ustrojowe promieniowanie" świata anglosaskiego odbywa się w dobie globalizacji, kiedy w sposób naturalny wzrasta zakres wzajemnego oddziaływania na siebie współczesnych państw, a także przenikania się kultur prawnych i ustrojów.


To jest strona ujednoznaczniajca. Ksika Anglosaska formua politycznego konstytucjonalizmu oprawa mikka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego. V Spis treci Wykaz skrótów..XXIII . Zobacz koniecznie Prawo konstytucyjne pastwowe Konstytucjonalizm w pastwach anglosaskich w cenie 29.81 z. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe kierownik dr Beata KosowskaGsto konkurs OPUS 1.


Konstytucjonalizm

Alberski op. Rozwizanie parlamentu przed upywem kadencji we woskim prawie konstytucyjnym w Studia z prawa konstytucyjnego. 2425 maja 2012 roku. Monografia Konstytucjonalizm w pastwach anglosaskich stanowi rezultat ogólnokrajowej konferencji naukowej która odbya si na Uniwersytecie Jagielloskim w dniach 2425 maja 2012 roku. Rewolucja francuska i amerykaska historia i idee 26. W dniach 2425 maja 2012 r. Z tego wzgldu analizujc funkcjonowanie wspóczesnych spoecznoci lokal . 431440 Artykuy Organy kierownicze Sejmu w wietle Konstytucji RP oraz nowelizacji regulaminu Sejmu dokonywanych w latach Przegld Sejmowy nr 3 442001. O wyborze problematyki konstytucjonalizmu pastw krgu anglosaskiej kultury . Konstytucjonalizm w pastwach anglosaskich Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego Kraków 2013 str. Konstytucjonalizmu i Ustrojów Pastwowych UJ. Sowa kluczowe konstytucjonalizm polityczna . Zobacz koniecznie Prawo konstytucyjne pastwowe Konstytucjonalizm w pastwach anglosaskich w cenie 24.91 z.


Elektroniczne książki elektroniczne PDF Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich PDF. Skąd pobierasz e-booki? .GreenBooks Links


Contact Email