GreenBooks

Podział „Polska solidarna - Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Obacz Piotr

Dr Piotr Obacz - politolog, teoretyk polityki, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, autor licznych opracowań naukowych i dydaktycznych, a także tekstów popularnonaukowych i publicystycznych.Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy politologicznej dotyczącej podziału społeczno­­politycznego w Polsce, zaprezentowanie autorskiej koncepcji teoretycznej podziału „Polska solidarna – Polska liberalna”, opartej na aktualnych badaniach naukowych i wiarygodnych kryteriach analitycznych, oraz dostarczenie autorskiej interpretacji tego podziału z perspektywy pluralistycznej. Zarówno próba kompleksowego odtworzenia funkcjonującego w Polsce podziału na podstawie dostępnych danych i wyników badań, jak i analiza o charakterze pluralistycznym stanowią pewne novum w polskiej literaturze, co – jak można mieć nadzieję – otworzy szerokie pole dyskusji naukowej i dalszych pogłębionych badań. Z PrzedmowyNależy podkreślić, że podjęty (…) problem badawczy został dobrze wybrany. Jest nie tylko wartościowy w sensie poznawczym, lecz także istotny ze względu na swoją aktualność. (…)Niniejsza książka jest opracowaniem wartościowym merytorycznie, ma charakter nowatorski, wnosi istotny wkład w badania nad problematyką podziałów społecznych w Polsce. Z recenzji Dr. Hab. Małgorzaty Podola"Już sam wybór tematu książki jest potrójnie chwalebny. Po pierwsze, ze względu na odniesienie do aktualnego i narastającego zjawiska – tendencji do polaryzacji i związanej z tym antagonizacji społeczeństwa polskiego. Po drugie, ze względu na zastosowanie do analizy tego fenomenu klucza inspirujących koncepcji pluralistycznych. I po trzecie, ze względu na metodologiczną płodność ukazanego zderzenia między pluralistycznym a dychotomicznym sposobem postrzegania i wyjaśniania zjawisk oraz tendencji społecznopolitycznych, w kategoriach polaryzacji (biegunowości) i antagonizmu (wyboru albo­albo zamiast rozwiązań pośrednich, kompromisów)." Z recenzji Prof. Dr. Hab. Mirosława Karwata Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Dr Piotr Obacz - politolog, teoretyk polityki, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, autor licznych opracowań naukowych i dydaktycznych, a także tekstów popularnonaukowych i publicystycznych.Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy politologicznej dotyczącej podziału społeczno­­politycznego w Polsce, zaprezentowanie autorskiej koncepcji teoretycznej podziału „Polska solidarna – Polska liberalna”, opartej na aktualnych badaniach naukowych i wiarygodnych kryteriach analitycznych, oraz dostarczenie autorskiej interpretacji tego podziału z perspektywy pluralistycznej. Zarówno próba kompleksowego odtworzenia funkcjonującego w Polsce podziału na podstawie dostępnych danych i wyników badań, jak i analiza o charakterze pluralistycznym stanowią pewne novum w polskiej literaturze, co – jak można mieć nadzieję – otworzy szerokie pole dyskusji naukowej i dalszych pogłębionych badań. Z PrzedmowyNależy podkreślić, że podjęty (…) problem badawczy został dobrze wybrany. Jest nie tylko wartościowy w sensie poznawczym, lecz także istotny ze względu na swoją aktualność. (…)Niniejsza książka jest opracowaniem wartościowym merytorycznie, ma charakter nowatorski, wnosi istotny wkład w badania nad problematyką podziałów społecznych w Polsce. Z recenzji Dr. Hab. Małgorzaty Podola"Już sam wybór tematu książki jest potrójnie chwalebny. Po pierwsze, ze względu na odniesienie do aktualnego i narastającego zjawiska – tendencji do polaryzacji i związanej z tym antagonizacji społeczeństwa polskiego. Po drugie, ze względu na zastosowanie do analizy tego fenomenu klucza inspirujących koncepcji pluralistycznych. I po trzecie, ze względu na metodologiczną płodność ukazanego zderzenia między pluralistycznym a dychotomicznym sposobem postrzegania i wyjaśniania zjawisk oraz tendencji społecznopolitycznych, w kategoriach polaryzacji (biegunowości) i antagonizmu (wyboru albo­albo zamiast rozwiązań pośrednich, kompromisów)." Z recenzji Prof. Dr. Hab. Mirosława Karwata Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


DR PIOTR OBACZ politolog teoretyk polityki czonek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych autor licznych opracowa naukowych i dydaktycznych a take. Katarzyna Dunaj sprawd opinie i opis produktu. Przekonaj si sam. Digitalizacja 262 analiz naukowych zawartych w 36 tomach Studiów Politologicznych wydanych w latach 2009 2018 oraz ich udostpnienie w systemie Open Access zadanie finansowane w ramach umowy 598PDUN2019 ze rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego przeznaczonych na dziaalno upowszechniajc nauk.


Polska Podział Polityczny

przyzna pierwsz nagrod za monografi Piotr Obacz Podzia Polska Solidarna Polska Liberalna w wietle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego Wydawnictwo Libron Filip 1618 i 2849. Podrcznik do politologii Uycie si zbrojnych RFN w wietle Ustawy Zasadniczej z 1949 r. Obacz Podzia Polska solidarna Polska liberalna w wietle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego. 0 Ulubione Koszyk. DR PIOTR OBACZ politolog teoretyk polityki czonek . Dodaj do koszyka. MIROSAWA KARWATA Ksika Podzia Polska solidarna Polska liberalna W wietle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego pochodzi z wydawnictwa Libron. Ksika Podzia Polska solidarna. Zobacz koniecznie Historia Polski 1990 Podzia Polska solidarna Polska liberalna w wietle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego w cenie 39.60 z. Od napisania dysertacji do jej opublikowania w postaci tej ksiki upyno ponad pótora roku. Piotr Obacz. Celem niniejszego opracowania jest uporzdkowanie i usystematyzowanie wiedzy politologicznej dotyczcej podziau spoecznopolitycznego w Polsce zaprezentowanie autorskiej koncepcji teoretycznej podziau Polska solidarna Polska liberalna opartej na aktualnych badaniach. spoecznopolitycznego w Polsce zaprezentowanie autorskiej koncepcji teoretycznej podziau ?. Autor Obacz Piotr Wydawca Libron Oprawa Mikka Data wydania 2018 Format 14.0x22.0 EAN 05808 .


Źródła ogólnodostępnych e-książek e-booków Podział „Polska solidarna - Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego PDF. Uczelniane książki PDF Obacz Piotr.GreenBooks Links


Contact Email