GreenBooks

Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracjiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Bielewska Agnieszka

W czasach masowych migracji warto jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą go plany trwałego zamieszkiwania, a także – czy staje się obcy, gdy opuści miejsce, w którym był postrzegany jako „swój”. Ten dylemat Autorka analizuje, przyjmując skalę wspólnoty narodowej, a jako miejsce wskazuje terytorium narodowe. "Agnieszka Bielewska zajmuje stanowisko konstruktywistyczne w socjologii narodu. Interesuje się nie tylko związkiem między narodem i terytorium, ale także wprost analizuje tożsamość narodową jako tożsamość terytorialną." z recenzji dr. hab. Lecha M. Nijakowskiego"Praca ma charakter interdyscyplinarny: łączy perspektywę charakterystyczną dla geografii społecznej, socjologii, a także odwołuje się w pewnym stopniu do psychologii miejsca. (…) Autorka bada oficjalny dyskurs, politykę państwa, doświadczenia „rodzimych” mieszkańców Wrocławia oraz migrantów. Książka pokazuje różne sposoby konstruowania tożsamości narodowej w kontekście przywiązania do terytorium narodowego, a także jego związki z bardziej lub mniej otwartym rozumieniem narodu." z recenzji dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W czasach masowych migracji warto jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą go plany trwałego zamieszkiwania, a także – czy staje się obcy, gdy opuści miejsce, w którym był postrzegany jako „swój”. Ten dylemat Autorka analizuje, przyjmując skalę wspólnoty narodowej, a jako miejsce wskazuje terytorium narodowe. "Agnieszka Bielewska zajmuje stanowisko konstruktywistyczne w socjologii narodu. Interesuje się nie tylko związkiem między narodem i terytorium, ale także wprost analizuje tożsamość narodową jako tożsamość terytorialną." z recenzji dr. hab. Lecha M. Nijakowskiego"Praca ma charakter interdyscyplinarny: łączy perspektywę charakterystyczną dla geografii społecznej, socjologii, a także odwołuje się w pewnym stopniu do psychologii miejsca. (…) Autorka bada oficjalny dyskurs, politykę państwa, doświadczenia „rodzimych” mieszkańców Wrocławia oraz migrantów. Książka pokazuje różne sposoby konstruowania tożsamości narodowej w kontekście przywiązania do terytorium narodowego, a także jego związki z bardziej lub mniej otwartym rozumieniem narodu." z recenzji dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Tosamo narodowa jako tosamo terytorialna w kontekcie migracji. Krzysztofa JaskuowskiegoTosamo narodowa jako tosamo terytorialna w kontekcie migracji od Agnieszka Bielewska moesz ju bez przeszkód czyta w . Rada gminy jako uczestnik lokalnego wspórzdzenia. Spokojna rewolucja. W opracowaniu poruszone zostay zagadnienia dotyczce tosamoci terytorialnej w relacji do rozwoju lokalnego. Krzysztof Firlej.


Tożsamość Narodowa

Anna Kwiecie TOSAMO EUROPEJSKA A TOSAMO NARODOWA. W czasach masowych migracji warto jeszcze raz zastanowi si nad tym czy czowiek moe by ?swoim? w miejscu w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wi go plany trwaego zamieszkiwania a take ? czy staje si obcy gdy opuci miejsce w którym by postrzegany. z recenzji dr. 0 ocen 0 opinii. Zobacz i zamów z dostaw ju od 699 z Promocje nawet . in print Tosamo narodowa jako tosamo terytorialna w kontekcie migracji National identity as teritorial identity in the light of migration Warszawa Scholar. Tosamo narodowa jako tosamo terytorialna w kontekcie migracji Bielewska Agnieszka Scholar.


Elektroniczna baza książek cz Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji PDF. Skąd pobrać książki za darmo Bielewska Agnieszka.GreenBooks Links


Contact Email