GreenBooks

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jędrzejewski Lech

Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010–2016. Wymiar finansowy działania organów samorządu stanowi obszar badawczy pozwalający na zastosowanie narzędzi analizy umożliwiających obiektywny pomiar zamierzonych i przypadkowych skutków tej działalności. W związku z analizą polityki finansowej przedmiotem badań stają się prawidłowości, reguły oraz kształtujące się nowe standardy postępowania organów lokalnego i regionalnego samorządu, a wśród nich te, które można uznać za metody i narzędzia wyrażające jego samodzielność i samofinansowanie. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010–2016. Wymiar finansowy działania organów samorządu stanowi obszar badawczy pozwalający na zastosowanie narzędzi analizy umożliwiających obiektywny pomiar zamierzonych i przypadkowych skutków tej działalności. W związku z analizą polityki finansowej przedmiotem badań stają się prawidłowości, reguły oraz kształtujące się nowe standardy postępowania organów lokalnego i regionalnego samorządu, a wśród nich te, które można uznać za metody i narzędzia wyrażające jego samodzielność i samofinansowanie. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Doprowadzia do wyodrbnienia finansów jednostek samorzdu terytorialnego JST. gospodarki finansowej. Tendencje problemy i dylematy modelu pastwa i demokracji Lech Jdrzejewski. Stan uywany. 00 10 0 ocen.


Gospodarka Finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Prowadzcy dr Motek. W artykule poddano analizie przepisy prawa w zakresie polityki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego oznaczono sabe i mocne strony obowizujcych rozwiza. Prowadzi take sprzeda wysykow. Studia adresowane s do osób zajmujcych si zarzdzaniem finansami w jednostkach samorzdu terytorialnego a take uczestniczcych lub zamierzajcych bra czynny udzia w pracach organów stanowicych jednostki samorzdu terytorialnego. W podrczniku w sposób kompleksowy i przejrzysty przedstawiono gospodark finansow samorzdu terytorialnego w Polsce i omówiono najwaniejsze jej ele Gospodarka finansowa samorzdu terytorialnego w Polsce Ksigarnia PWN Wrocaw zaprasza . Analiza i ocena realizacji budetu gminy. POJCIE I UWARUNKOWANIA SAMODZIELNOCI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO 6 1. Finanse na szczeblu samorzdu terytorialnego i szczeblu centralnym 39 2.3.


Jak pobierać e-booki Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego PDF. Zabawna książka PDF Jędrzejewski Lech.GreenBooks Links


Contact Email