GreenBooks

Ideał chrześcijanina w świetle pism TertulianaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Bieniek Monika

Autorka książki jest filologiem klasycznym, wykładowcą w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ. Od początku łączy pracę dydaktyczną z działalnością naukową, której owocem są opublikowane przez nią artykuły i rozprawy na temat literatury starożytnej, jak np. Nowele Petroniusza i ich milezyjski charakter, „Meander" 1998, Pieśń I19 Sarbiewskiego jako barokowa parodia, „Terminus" 2005. Książka o Tertulianie jest próbą zdefiniowania na podstawie bogatej twórczości tego pisarza kartagińskiego z przełomu II i III wieku ideału chrześcijanina jako wzoru czy kanonu życia dla wyznawców Chrystusa, którzy zdaniem autora Apologetyki powinni postępować w taki sposób, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Autorka dowiodła w swojej rozprawie, że nie tylko osobiste doświadczenia Tertuliana, ale także jego wykształcenie w dziedzinie kultury i literatury klasycznej, wiedza o Biblii i religii chrześcijańskiej pozwoliły mu stworzyć w swoich pismach ideał chrześcijanina. Dr Bieniek starała się w swej pracy zrekonstruować ów ideał w szerokim kontekście historycznym z uwzględnieniem zarówno poglądów współczesnych Tertulianowi apologetów chrześcijaństwa, jak i kartagińskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Autorka książki, stosując z powodzeniem metodę analizy filologiczno-historycznej, wykazała tu jednocześnie świetną znajomość samych pism Tertuliana oraz dawniejszej i nowej literatury naukowej, a także współczesnej mu myśli chrześcijańskiej, sytuacji Kościoła kartagińskiego i całości ówczesnych relacji między poganami a wyznawcami Jezusa Chrystusa.


Autorka książki jest filologiem klasycznym, wykładowcą w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ. Od początku łączy pracę dydaktyczną z działalnością naukową, której owocem są opublikowane przez nią artykuły i rozprawy na temat literatury starożytnej, jak np. Nowele Petroniusza i ich milezyjski charakter, „Meander" 1998, Pieśń I19 Sarbiewskiego jako barokowa parodia, „Terminus" 2005. Książka o Tertulianie jest próbą zdefiniowania na podstawie bogatej twórczości tego pisarza kartagińskiego z przełomu II i III wieku ideału chrześcijanina jako wzoru czy kanonu życia dla wyznawców Chrystusa, którzy zdaniem autora Apologetyki powinni postępować w taki sposób, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Autorka dowiodła w swojej rozprawie, że nie tylko osobiste doświadczenia Tertuliana, ale także jego wykształcenie w dziedzinie kultury i literatury klasycznej, wiedza o Biblii i religii chrześcijańskiej pozwoliły mu stworzyć w swoich pismach ideał chrześcijanina. Dr Bieniek starała się w swej pracy zrekonstruować ów ideał w szerokim kontekście historycznym z uwzględnieniem zarówno poglądów współczesnych Tertulianowi apologetów chrześcijaństwa, jak i kartagińskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Autorka książki, stosując z powodzeniem metodę analizy filologiczno-historycznej, wykazała tu jednocześnie świetną znajomość samych pism Tertuliana oraz dawniejszej i nowej literatury naukowej, a także współczesnej mu myśli chrześcijańskiej, sytuacji Kościoła kartagińskiego i całości ówczesnych relacji między poganami a wyznawcami Jezusa Chrystusa.


Idea chrzecijanina w wietle pism Tertuliana Kraków 2011 ss. Cierpienie w yciu w. W Rz 1212 i w 1 Kor 6111 znajduje si odpowied na pytanie w jaki sposób chrzecijanie mog przekada Ewangeli o tolerancji na realia yciowe. 10 Agonistyka jako topos w pismach Tertuliana t Analiza hymnu Agnes beatae virginis w. W obecnych gdzie nastpia prawie cakowita alfabetyzacja spoeczestwa Bibli w jzyku polskim moe kupi za grosze albo dosta kady katolik gdzie nadzór kocioa nad wiernym zaley przede wszystkim od samego wiernego mimo wpywu kocioa na polityk w Polsce twój post naley traktowa jako przejaw arogancji i ignorancji. Zobacz inne Nauki humanistyczne i spoeczne najtasze i najlepsze oferty.


Tertulian

cym wychowanego ju chrzecijanina w tajniki nauki chrzecijaskiej. Nauczanie papiea wskazuje na. by B Zgraja 2015 Cited by 1 Nie bez znaczenia dla ukazania ideau chrzecijanina staroytnego Kocioa . Informacje o Idea Chrzecijanina W wietle Pism Tertuliana 3866452316 w archiwum Allegro. Homepage Books Idea chrzecijanina w wietle pism Tertuliana. 20 synod w Elwirze 306 r. Spis treci fragmenty recenzje . Rodziy w nich.


Internetowe e-booki PDF Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana PDF. oglądaj książki online Bieniek Monika.GreenBooks Links


Contact Email