GreenBooks

Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 3PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i innymi deficytami rozwojowymi. Może być stosowana w przedszkolach i szkołach specjalnych, klasach integracyjnych i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Może być również wykorzystana jako materiał przygotowujący do edukacji wczesnoszkolnej, czyli w przedszkolach masowych. Karty pracy mogą posłużyć także rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Zostały one przygotowane z myślą zarówno o pracy z całym zespołem, jak i w trakcie zajęć indywidualnych. Materiał zawiera zadania dotyczące: poznawania i utrwalania podstawowych pojęć kalendarzowych; orientacji w stosunkach przestrzennych; umiejętności wyodrębniania zbiorów; wyodrębniania i porównywania cech wielkościowych; rozpoznawania figur geometrycznych; poznawania i utrwalania znajomości cyfr w zakresie 12; podstawowych działań matematycznych Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i innymi deficytami rozwojowymi. Może być stosowana w przedszkolach i szkołach specjalnych, klasach integracyjnych i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Może być również wykorzystana jako materiał przygotowujący do edukacji wczesnoszkolnej, czyli w przedszkolach masowych. Karty pracy mogą posłużyć także rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Zostały one przygotowane z myślą zarówno o pracy z całym zespołem, jak i w trakcie zajęć indywidualnych. Materiał zawiera zadania dotyczące: poznawania i utrwalania podstawowych pojęć kalendarzowych; orientacji w stosunkach przestrzennych; umiejętności wyodrębniania zbiorów; wyodrębniania i porównywania cech wielkościowych; rozpoznawania figur geometrycznych; poznawania i utrwalania znajomości cyfr w zakresie 12; podstawowych działań matematycznych Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Karty bd przydatne równie rodzicom do pracy z dziemi w domu. Matematyka Karty pracy dla uczniów z niepenosprawnoci intelektualn. Ksika Mój rok. Karty pracy cz 1 zawieraj zadania dotyczce elementarnych poj matematycznych w zakresie .


Karty Pracy Klasa 3 Matematyka Do Wydruku

programowej z matematyki dla edukacji wczesnoszkolnej klasy 13. Ksika Ucz si z kartami pracy. Cz 3 BorowskaKociemba Agnieszka Krukowska Magorzata Harmonia. Ksika Koszt dostawy ju . Karty pracy dla uczniów z niepenosprawnoci intelektualn. Ksika Matematyka. Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z niepenosprawnoci intelektualn niepenosprawnociami sprzonymi i innymi deficytami rozwojowymi. 3 Sfera poznawcza Prezentowane karty pracy skadaj si z dziaów . Materia zawiera zadania dotyczce poznawania i utrwalania podstawowych poj kalendarzowych. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Cz 1. Informacje o Matematyka karty pracy dla uczniów z niepenospraw 98 w archiwum Allegro. Przeczytaj recenzj Matematyka. Zestaw materiaów wiczeniowych kart pracy zosta opracowany przez specjalistów w tym nauczycieli z dowiadczeniem w pracy z uczniami z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów szkó. Poziom podstawowy.


książki w formacie PDF całkowicie Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 3 PDF. Książki dla dzieci online Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata.

Matematyka Karty Pracy Dla Uczniów Z Niepełnosprawnością Intelektualną Część 3 Cyfra 3 Karty PracyGreenBooks Links


Contact Email