GreenBooks

Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Szturc Włodzimierz

Włodzimierz Szturc, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UJ (Zakład Komparatystyki Literackiej) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Dramaturg, eseista, tłumacz. Autor książek: Ironia romantyczna (1992), Osiem esejów o ironii (1996), „Fausta” Goethego. Ku antropologii romantycznej (1997), O obrotach sfer romantycznych (1997), oraz wielu artykułów z dziedziny teatru i literatury polskiej i powszechnej. Niniejsza książka jest jego rozprawą habilitacyjną.


Włodzimierz Szturc, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UJ (Zakład Komparatystyki Literackiej) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Dramaturg, eseista, tłumacz. Autor książek: Ironia romantyczna (1992), Osiem esejów o ironii (1996), „Fausta” Goethego. Ku antropologii romantycznej (1997), O obrotach sfer romantycznych (1997), oraz wielu artykułów z dziedziny teatru i literatury polskiej i powszechnej. Niniejsza książka jest jego rozprawą habilitacyjną.


Wykad dotyczy konkretnie analizy NieBoskiej komedii Zygmunta Krasiskiego która pozwolia na wycignicie szerszych ni literackie bo. XVI wiek obfitowa w szereg zjawisk nazwanych przez historyków Wielkimi odkryciami geograficznymi. Syntezy daje zarys problematyki bada nad hellenizmem i filhelleni zmem literatury romantycznej z uwzgldnieniem literatury naukowej z archeo. trwa okres poprzedzajcy romantyzm preromantyzm tzw. Kraków 1999. Ceny od 2400 z do 5900 z.


Romantyzm W Europie

Cechy dramatu romantycznego w Balladyn13 Wyjanij na czym polega nowatorstwo dramatu romantycznego ? 213630 Zaó nowy klub . Liczba godzin zaj dydaktycznych 30 godzin wykadu 30 godzin wicze dla kadej grupy na II roku. ce Teoria dramatu romantycznego w Europie Kraków 1999 s. Warszawa 1992 Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. WikiMatrix WikiMatrix. Ironii romantycznejWarszawa 1992 Teorii dramatu romantycznego w Europie XIX wieku Bydgoszcz1999 szkiców z antropologii XIX wieku ksika o Faucie Kraków 1998szkice o ironii Kraków1994 O obrotach sfer romantycznych Bydgoszcz 1997The History of Polish Literature.


Biblioteka Naukowa Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX w PDF. Czytanie dokumentów PDF Szturc Włodzimierz.GreenBooks Links


Contact Email