GreenBooks

Kapitał marki w mediach społecznościowych. Perspektywa konsumentaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Karpińska-Krakowiak Małgorzata

Media społecznościowe są wykorzystywane w komunikacji marketingowej firm już od kilkunastu lat. Nadal jednak brakuje naukowych opracowań na temat zależności pomiędzy działalnością marek w środowisku cyfrowym a zachowaniem konsumentów. Dlatego głównym celem badań przedstawionych w tej publikacji była ocena możliwości budowania kapitału marek w mediach społecznościowych oraz określenie roli różnych czynników psychologicznych w tym procesie. W ramach poszczególnych działań badawczych autorka przeanalizowała współczesne kampanie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych i na tej podstawie zaproponowała nową kategoryzację przekazów. Następnie zbadała eksperymentalnie, jaki przekaz i jakie predyspozycje konsumenckie sprzyjają tworzeniu kapitału marki, a także przetestowała, jak sam kapitał może wpływać na responsywność użytkowników Internetu. Wyniki opisanych tu badań ułatwiają prognozowanie skuteczności komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych i mogą być użyteczne zarówno dla naukowców, jak i przedsiębiorców, pracowników agencji reklamowych czy domów mediowych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Media społecznościowe są wykorzystywane w komunikacji marketingowej firm już od kilkunastu lat. Nadal jednak brakuje naukowych opracowań na temat zależności pomiędzy działalnością marek w środowisku cyfrowym a zachowaniem konsumentów. Dlatego głównym celem badań przedstawionych w tej publikacji była ocena możliwości budowania kapitału marek w mediach społecznościowych oraz określenie roli różnych czynników psychologicznych w tym procesie. W ramach poszczególnych działań badawczych autorka przeanalizowała współczesne kampanie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych i na tej podstawie zaproponowała nową kategoryzację przekazów. Następnie zbadała eksperymentalnie, jaki przekaz i jakie predyspozycje konsumenckie sprzyjają tworzeniu kapitału marki, a także przetestowała, jak sam kapitał może wpływać na responsywność użytkowników Internetu. Wyniki opisanych tu badań ułatwiają prognozowanie skuteczności komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych i mogą być użyteczne zarówno dla naukowców, jak i przedsiębiorców, pracowników agencji reklamowych czy domów mediowych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


marek w rodowisku cyfrowym a zachowaniem konsumentów. odcie szminki? Po prostu poka go odbiorcy W brany beauty niezwykle wan rol odgrywa content wizualny. Dlatego gównym celem bada przedstawionych w tej publikacji bya ocena moliwoci budowania kapitau marek w mediach spoecznociowych oraz okrelenie roli rónych czynników psychologicznych w tym procesie. w pamici konsumenta czyli jako system skojarze o rónym. Fundacja En Arche Fundacja Orodka Karta Fundacja Prodoteo. Kapita marki w mediach spoecznociowych.


Kapitał Marki

Wydawnictwo Wydawnictwo . Oprawa mikka Wydanie pierwsze Pierwsze wydanie. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze r . Authors Magorzata KarpiskaKrakowiak Subjects Economy Marketing Advertising ICT Information and Communications Technologies. Nadal jednak brakuje naukowych opracowa na temat zalenoci pomidzy dziaalnoci marek w rodowisku cyfrowym a zachowaniem konsumentów. Media spoecznociowe s wykorzystywane w komunikacji marketingowej firm ju od kilkunastu lat. Posten Sie Kommentare oder Kritiken stimmen Sie für Ihren Favoriten. Perspektywa konsumenta Onepress. Kapita Marki W Mediach Spoecznociowych Perspektywa Konsumenta. Kapita marki klasyczne ujcia a wspóczesne propozycje 1.2.


baza danych książek Kapitał marki w mediach społecznościowych. Perspektywa konsumenta PDF. E-booki do pobrania online w formacie PDF oraz w czytniku Karpińska-Krakowiak Małgorzata.GreenBooks Links


Contact Email