GreenBooks

Konceptualizm w PRLPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Nader Luiza

Książka jest krytyczną analizą fragmentu historii sztuki konceptualnej w Polsce lat 60. i 70., przewartościowując dotychczas wypracowane modele jej interpretacji. Traktując fenomen konceptualizmu jako formację dyskursywną, autorka opisuje i bada realizacje artystyczne, teksty, wystawy, wydarzenia i polemiki powstałe w kręgu Galerii Pod Moną Lisą (Wrocław), Akumulatory 2 (Poznań) oraz w Galerii Foksal (Warszawa) w ich specyficznym kontekście instytucjonalnym i ideologiczym, koncentrując się na różnicach i nieciągłościach wypracowywanych definicji. Autorka przeciwstawia się wąskiej definicji konceptualizmu oraz esencjalistycznej lekturze konceptualnych prac, badając wyłaniającą się z nich konstrukcję podmiotowości, funkcję autora, rolę języka i filozofii. Konceptualne propozycje artystyczne rozpatruje również wobec toczących się w humanistyce na przełomie lat 60. i 70. dyskusji na temat znaczenia, władzy/wiedzy, prawdy i interpretacji. Stawia pytania o krytyczny potencjał sztuki konceptualnej, a także o powody jej represji w przestrzeni historii sztuki w Polsce, ujawniając konceptualizm jako doświadczenie, które przemieszcza i rozszczepia tradycyjne pojęcia historii, pamięci i archiwum.


Książka jest krytyczną analizą fragmentu historii sztuki konceptualnej w Polsce lat 60. i 70., przewartościowując dotychczas wypracowane modele jej interpretacji. Traktując fenomen konceptualizmu jako formację dyskursywną, autorka opisuje i bada realizacje artystyczne, teksty, wystawy, wydarzenia i polemiki powstałe w kręgu Galerii Pod Moną Lisą (Wrocław), Akumulatory 2 (Poznań) oraz w Galerii Foksal (Warszawa) w ich specyficznym kontekście instytucjonalnym i ideologiczym, koncentrując się na różnicach i nieciągłościach wypracowywanych definicji. Autorka przeciwstawia się wąskiej definicji konceptualizmu oraz esencjalistycznej lekturze konceptualnych prac, badając wyłaniającą się z nich konstrukcję podmiotowości, funkcję autora, rolę języka i filozofii. Konceptualne propozycje artystyczne rozpatruje również wobec toczących się w humanistyce na przełomie lat 60. i 70. dyskusji na temat znaczenia, władzy/wiedzy, prawdy i interpretacji. Stawia pytania o krytyczny potencjał sztuki konceptualnej, a także o powody jej represji w przestrzeni historii sztuki w Polsce, ujawniając konceptualizm jako doświadczenie, które przemieszcza i rozszczepia tradycyjne pojęcia historii, pamięci i archiwum.


Autorka Konceptualizmu w PRL nie stawia przed sob zadania tworzenia obiektywnej historii nurtu pokazuje natomiast jak dziaania konceptualne . Wprowadzenie Art on the move. Ocena ogólna. Luiza Naders Konceptualizm w PRL Conceptualism in the Peoples Republic of Poland is the first comprehensive attempt to document and analyze the Conceptual art experiments of the 1960s and early 70s.


Konceptualizm W Prl

Nader Konceptualizm w PRL Conceptualism in Polish Peoples Republic Warsaw. Ksika jest krytyczn analiz fragmentu historii sztuki konceptualnej w Polsce lat 60. Luiza Nader Konceptualizm w PRL Warsaw Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja Galerii Foksal 2009 429 pp. Miecia si przy ul. Konceptualizm w PRL. She is the author of the books Konceptualizm w PRL Conceptualism in the Polish Peoples Republic Warsaw 2009 and Afekt Strzemiskiego. Monografia tzw. Traktujc fenomen konceptualizmu jako formacj dyskursywn. Przyczynek do analizy problemu. by T Zauski 2012 Cited by 2 I KONCEPTUALIZM.


Katalog e-booków w Pradze Konceptualizm w PRL PDF. E-książki w formacie PDF, epub, mobi Nader Luiza.GreenBooks Links


Contact Email