GreenBooks

Dopalanie Kresów. Kresowe rezydencje. Województwo wileńskiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Rąkowski Grzegorz

Pierwsza z planowanego cyklu publikacji poświęconych siedzibom ziemiańskim na ziemiach wschodnich II RP, ich dziejom oraz znanym i mniej znanym właścicielom i mieszkańcom. Uwzględniono nie tylko pałace i zamki, lecz także wiele obiektów mniejszych i skromniejszych, mało znanych lub pomijanych w literaturze fachowej i w przewodnikach turystycznych. Niemal wszystkie obiekty autor opracowania odwiedził osobiście (niektóre po kilka razy), wykonując przy tej okazji dokumentację fotograficzną, badając ich obecny stan zachowania oraz sposób użytkowania. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Pierwsza z planowanego cyklu publikacji poświęconych siedzibom ziemiańskim na ziemiach wschodnich II RP, ich dziejom oraz znanym i mniej znanym właścicielom i mieszkańcom. Uwzględniono nie tylko pałace i zamki, lecz także wiele obiektów mniejszych i skromniejszych, mało znanych lub pomijanych w literaturze fachowej i w przewodnikach turystycznych. Niemal wszystkie obiekty autor opracowania odwiedził osobiście (niektóre po kilka razy), wykonując przy tej okazji dokumentację fotograficzną, badając ich obecny stan zachowania oraz sposób użytkowania. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zamki paace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP Tom 1. Nasza najnowsza dugo oczekiwana publikacja to pikny album Kresowe rezydencje. Kresowe rezydencje. Tytu Kresowe rezydencje zamki paace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP.


Kresowe Rezydencje Tom 2

Zamki paace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. the entire issue T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W WYDZIA NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POWICONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BATYCKICH UKAZUJ SI OD 1908 ROKU DO ROKU 1955 JAKO ZAPISKI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU TOM LXXX ROK 2015 ZESZYT 3 Profesorowi Jerzemu Dygdale z okazji siedemdziesitej rocznicy urodzin TORU 2015 . 70.000 polskich ksiek. Promocja albumu Kresowe rezydencje. Andrzej Koosowski Jerzy Karpowicz Jerzy Karpowicz Jerzy Karpowicz Jerzy Karpowicz. Szczegóy Kresowe rezydencje Województwo wileskie Rkowski Grzegorz. Album Kresowe rezydencje. Relacja PAP ze spotkania promocyjnego. 1Województwo wileskie Grzegorz Rkowski.


książki w formacie PDF całkowicie Dopalanie Kresów. Kresowe rezydencje. Województwo wileńskie PDF. E-książki Najsłynniejsze biblioteki cyfrowe oferują książki Rąkowski Grzegorz.

Kresowe Rezydencje Województwo WileńskieGreenBooks Links


Contact Email