GreenBooks

Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Elementy zginane. Część 1PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Szmigiera Elżbieta, Niedośpiał Marcin, Grzeszykowski Bartosz

Stosowanie przez konstruktorów elementów zespolonych stalowo-betonowych umożliwia wykorzystanie zalet obydwu materiałów. Pozwala na projektowanie konstrukcji bardziej smukłych, o mniejszych przekrojach poprzecznych, bądź tam, gdzie to jest wymagane, o bardzo dużej nośności i sztywności. Z drugiej strony wiąże z pewnymi utrudnieniami, w tym koniecznością zaprojektowania i wykonania odpowiednich łączników mechanicznych. Niniejsza monografia jest pierwszą częścią szerszego opracowania dotyczącego zasad projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Skupiono się w niej na elementach zginanych (kolejna część będzie dotyczyła elementów ściskanych). Autorzy, oprócz przedstawienia podstawowych założeń, metod i wzorów opisanych w normie Eurokod 4, tłumaczą złożone i skomplikowane zjawiska zachodzące w zginanych elementach zespolonych stalowo-betonowych. Czytelnik niniejszej publikacji może skorzystać także z użytecznego narzędzia, jakim są arkusze kalkulacyjne. Przy pomocy pierwszego z nich można przeprowadzić obliczenia stropu zespolonego na blasze fałdowej – zarówno dla typowych blach dostępnych na rynku polskim – jak i dla profilu zdefiniowanym przez użytkownika. Arkusz drugi służy do obliczania stalowych belek zespolonych ze stropem betonowym. Monografia składa się ze wstępu prezentującego właściwości betonu, stali konstrukcyjnej, stali zbrojeniowej i łączników oraz 9 rozdziałów dotyczących np. oddziaływań, analizy konstrukcji, stropów zespolonych na blasze fałdowej oraz belek zespolonych. Omówiono także zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Stosowanie przez konstruktorów elementów zespolonych stalowo-betonowych umożliwia wykorzystanie zalet obydwu materiałów. Pozwala na projektowanie konstrukcji bardziej smukłych, o mniejszych przekrojach poprzecznych, bądź tam, gdzie to jest wymagane, o bardzo dużej nośności i sztywności. Z drugiej strony wiąże z pewnymi utrudnieniami, w tym koniecznością zaprojektowania i wykonania odpowiednich łączników mechanicznych. Niniejsza monografia jest pierwszą częścią szerszego opracowania dotyczącego zasad projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Skupiono się w niej na elementach zginanych (kolejna część będzie dotyczyła elementów ściskanych). Autorzy, oprócz przedstawienia podstawowych założeń, metod i wzorów opisanych w normie Eurokod 4, tłumaczą złożone i skomplikowane zjawiska zachodzące w zginanych elementach zespolonych stalowo-betonowych. Czytelnik niniejszej publikacji może skorzystać także z użytecznego narzędzia, jakim są arkusze kalkulacyjne. Przy pomocy pierwszego z nich można przeprowadzić obliczenia stropu zespolonego na blasze fałdowej – zarówno dla typowych blach dostępnych na rynku polskim – jak i dla profilu zdefiniowanym przez użytkownika. Arkusz drugi służy do obliczania stalowych belek zespolonych ze stropem betonowym. Monografia składa się ze wstępu prezentującego właściwości betonu, stali konstrukcyjnej, stali zbrojeniowej i łączników oraz 9 rozdziałów dotyczących np. oddziaływań, analizy konstrukcji, stropów zespolonych na blasze fałdowej oraz belek zespolonych. Omówiono także zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Ksika Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych Cz 1 Elementy zginane Bartosz Grzeszykowski Elbieta Szmigiera Marcin Niedopia . Podrcznik techniczny Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych od 5603 z porównanie cen w 24 sklepach. Widok szczegóowy produktu. Niedopia M. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych Cz 1 Elementy zginane opis produktu Stosowanie przez konstruktorów elementów zespolonych stalowobetonowych umoliwia wykorzystanie zalet obydwu materiaów.


Projektowanie Konstrukcji

Research on load . Szmigiera Elbieta Niedopia Pozwala na projektowanie konstrukcji bardziej smukych o mniejszych przekrojach Skupiono si w niej na elementach zginanych kolejna cz bdzie dotyczya elementów ciskanych. Cz 11 Reguy ogólne i reguy dla budynków PKN Warszawa 2004. Oce ten produkt jako pierwszy. Cz 1 autorstwa Szmigiera Elbieta Niedopia Marcin Grzeszykowski Bartosz dostpna w Sklepie Elementy zginane. Tests were performed on sixteen models with different endplates different number of bolts and reinforcement. Przedstawiono nowoci w procesie projektowania mostów zespolonych. Stosowanie przez konstruktorów elementów zespolonych stalowobetonowych umoliwia wykorzystanie zalet obydwu materiaów. Elementy zginane. Cz 11 Reguy ogólne i reguy dla budynków. 13 Szmigiera E. M A T E R I A Y D Y D A K T Y C Z N E W. Cena 5522 z. Cz11 Reguy ogólne i reguy dla budynków. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych cz 1.


Pobieranie e-booka Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Elementy zginane. Część 1 PDF. Książki online Szmigiera Elżbieta, Niedośpiał Marcin, Grzeszykowski Bartosz.GreenBooks Links


Contact Email