GreenBooks

Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnichPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Szmytkowska Magdalena

Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto jej zasadniczym celem jest określenie roli władz lokalnych w procesie rozwoju ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków prowadzonej polityki. Nałożenie na siebie obu zagadnień badawczych ma dać odpowiedź, czy istnieją związki między prowadzoną polityką i rozwojem społeczno-gospodarczym miast, a także czy miasta te rozwijają się na skutek zabiegów marketingowych, czy też same w sobie są kreatywne, innowacyjne, koncentrujące dobrze wykształconych mieszkańców, a tym samym – czy są atrakcyjne pod względem osiedleńczym i inwestycyjnym. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto jej zasadniczym celem jest określenie roli władz lokalnych w procesie rozwoju ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków prowadzonej polityki. Nałożenie na siebie obu zagadnień badawczych ma dać odpowiedź, czy istnieją związki między prowadzoną polityką i rozwojem społeczno-gospodarczym miast, a także czy miasta te rozwijają się na skutek zabiegów marketingowych, czy też same w sobie są kreatywne, innowacyjne, koncentrujące dobrze wykształconych mieszkańców, a tym samym – czy są atrakcyjne pod względem osiedleńczym i inwestycyjnym. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prowadzi take sprzeda wysykow. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast rednich 2017 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast rednich Magdalena . Ksiki Geografia oceanografia i ochrona rodowiska Kreacje wspóczesnego miasta. Gdask Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego 2017.


Magdalena Szmytkowska

2002 Wewntrzne i zewntrzne uwarunkowania transformacji przestrzennostrukturalnej i rozwoju miast polskich w kocu XX wieku w Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast red. Kunicki Kazimierz. Autor tytu publikacji rok wydania nazwa wydawnictwa recenzenci wydawniczy Szmytkowska M. rednia dla miast konurbacji na prawach powi 1. Szmytkowska M. od 010 z za . W najbardziej ogólnej klasyfikacji uwarunkowania mona podzieli na spoeczne obejmujce take biologicznospoeczne ekonomiczne polityczne. Jest to publikacja stanowica kompleksowe opracowanie na temat rozwoju rednich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z okreleniem sytuacji spoecznogospodarczej oraz analiz zmian funkcjonalnoprzestrzennych. Kreacje wspóczesnego miasta. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018.


Książka elektroniczna książek Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich PDF. Książki i podręczniki do pobrania Szmytkowska Magdalena.GreenBooks Links


Contact Email