GreenBooks

Prawo cywilne. Część ogólnaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Skowrońska-Bocian Elżbieta, Kocot Wojciech, Brzozowski Adam

Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki kontraktowej i orzecznictwa. Przygotowując niniejszy podręcznik, wykorzystali doświadczenia dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów. W książce zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak: pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej, stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe, oświadczenie woli i czynności prawne, ochrona dóbr osobistych, przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury), przedawnienie i terminy zawite. Czwarte wydanie podręcznika zostało zmienione i uzupełnione o liczne odwołania do aktualnych poglądów doktryny i najciekawszych wypowiedzi judykatury. Uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne w Kodeksie cywilnym. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki kontraktowej i orzecznictwa. Przygotowując niniejszy podręcznik, wykorzystali doświadczenia dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów. W książce zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak: pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej, stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe, oświadczenie woli i czynności prawne, ochrona dóbr osobistych, przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury), przedawnienie i terminy zawite. Czwarte wydanie podręcznika zostało zmienione i uzupełnione o liczne odwołania do aktualnych poglądów doktryny i najciekawszych wypowiedzi judykatury. Uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne w Kodeksie cywilnym. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Szybkie wysyki. Prawo skazanego do kpieli 1 TK Prawo do diety skazanego zgodnej z wyznaniem 2 ETPCz SA Dbao o stymulacj umysow i fizyczn skazanego 1 ETPCz Prawo skazanego do utrzymywania wizi z rodzin i bliskimi art. Uwagi ogólne Prawo cywilne nie jest tworem jednolitym. Zdolno do czynnoci prawnych osób fizycznych 2. Prawo cywilne stanowione str. Omówiono w nim m.in.


Bocian Czesci

Prawo cywilne cz ogólna zbigniew radwaski Uniwersytet im. Adresatami norm prawnych s obywatele RP co odnie naley równoczenie do polskich osób prawnych. W podrczniku Prawo cywilne cz ogólna zostay opisane instytucje uregulowane w pierwszej Ksidze Kodeksu cywilnego w tym m.in. PRAWO CYWILNE CZ OGÓLNA RADWASKI OLEJNICZAK BECK W podrczniku Prawo cywilne cz ogólna zostay opisane instytucje uregulowane . Mona wyróni normyzasady i normyreguy. We waciwym klasycznym prawie cywilnym wyodrbnia si nastpujce dziay cz ogóln regulujce zagadnienia wspólne dla caego prawa cywilnego . Skupia w sobie zarówno normy prywatno jak i publicznoprawne. Ksika Prawo cywilne. W 13 wydaniu uwzgldniono zmieniony w cigu ostatnich 2 lat stan prawny. ksika ebook PDF. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczce m.in.


E-booki w języku czeskim PDF Prawo cywilne. Część ogólna PDF. E-booki w formacie PDF w Twojej dłoni Skowrońska-Bocian Elżbieta, Kocot Wojciech, Brzozowski Adam.GreenBooks Links


Contact Email