GreenBooks

Prawa HammurabiegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Najwspanialszy pomnik prawodawstwa starożytnej Mezopotamii… To zdanie mogłoby posłużyć za cały wywód. Oddaje ono wielkość, wspaniałość i wyjątkowość Praw Hammurabiego. Nazywanie ich „pomnikiem” ma również wymiar dosłowny, jako że zostały one doskonale zachowane w postaci tekstu pisma klinowego zamieszczonego na diorytowej steli stanowiącej naczelny eksponat Działu Sztuki Bliskiego Wschodu muzeum w Luwrze. Ten archeologiczny skarb odzyskany został dla ludzkości na przełomie grudnia 1901 i stycznia 1902 r., podczas prac archeologicznych francuskiej ekipy Jacques'a de Morgana w ruinach starożytnej Suzy. Nie jest to oczywiście jedyny zachowany zbiór praw pochodzących ze starożytnej Mezopotamii, ale Prawa Hammurabiego stanowią pośrod nich wyjatek, jako najlepiej zachowane i odczytane przez naukowców nieomalże w całości. Mowa zatem o pomniku, który po  dzień dzisiejszy stanowi podstawę do poszukiwania archetypów z różnych obszarów ludzkiej aktywności; nieodzownym narzędziu badawczym dla filologów, religioznawców, historyków, socjologów, a także ekonomistów. Nie ulega wątpliwości, że dzieło takiego kalibru powinno być udostępniane w postaci przekładu na język polski, a to nie tylko ze względu na treść, ale także na autorów, których bez przesadnej gloryfikacji można nazwać tuzami orientologii.Autorem czeskiego przekładu Praw Hammurabiego wraz z komentarzem był Josef Klima (1909 – 1989). Czeski naukowiec, asyriolog, historyk prawa klinowego, wieloletni badacz mezopotamskiego piśmiennictwa prawnego, profesor prawa Starożytnego Wschodu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Autorem przekładu na język polski jest natomiast Cezary Kunderewicz (1912 – 1990) polski historyk prawa, papirolog, profesor zw., kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. papirologii prawniczej w którego kręgu zainteresowań znalazły się także prawa Starożytnego Wschodu. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Najwspanialszy pomnik prawodawstwa starożytnej Mezopotamii… To zdanie mogłoby posłużyć za cały wywód. Oddaje ono wielkość, wspaniałość i wyjątkowość Praw Hammurabiego. Nazywanie ich „pomnikiem” ma również wymiar dosłowny, jako że zostały one doskonale zachowane w postaci tekstu pisma klinowego zamieszczonego na diorytowej steli stanowiącej naczelny eksponat Działu Sztuki Bliskiego Wschodu muzeum w Luwrze. Ten archeologiczny skarb odzyskany został dla ludzkości na przełomie grudnia 1901 i stycznia 1902 r., podczas prac archeologicznych francuskiej ekipy Jacques'a de Morgana w ruinach starożytnej Suzy. Nie jest to oczywiście jedyny zachowany zbiór praw pochodzących ze starożytnej Mezopotamii, ale Prawa Hammurabiego stanowią pośrod nich wyjatek, jako najlepiej zachowane i odczytane przez naukowców nieomalże w całości. Mowa zatem o pomniku, który po  dzień dzisiejszy stanowi podstawę do poszukiwania archetypów z różnych obszarów ludzkiej aktywności; nieodzownym narzędziu badawczym dla filologów, religioznawców, historyków, socjologów, a także ekonomistów. Nie ulega wątpliwości, że dzieło takiego kalibru powinno być udostępniane w postaci przekładu na język polski, a to nie tylko ze względu na treść, ale także na autorów, których bez przesadnej gloryfikacji można nazwać tuzami orientologii.Autorem czeskiego przekładu Praw Hammurabiego wraz z komentarzem był Josef Klima (1909 – 1989). Czeski naukowiec, asyriolog, historyk prawa klinowego, wieloletni badacz mezopotamskiego piśmiennictwa prawnego, profesor prawa Starożytnego Wschodu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Autorem przekładu na język polski jest natomiast Cezary Kunderewicz (1912 – 1990) polski historyk prawa, papirolog, profesor zw., kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. papirologii prawniczej w którego kręgu zainteresowań znalazły się także prawa Starożytnego Wschodu. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


staroytnej Mezopotamii ale Prawa Hammurabiego stanowi porod nich wyjatek jako najlepiej zachowane i odczytane przez naukowców nieomale w caoci . Nastpnie w 1957 roku ukazao si polskie tumaczenie tekstu czeskiego asyriologa i historyka prawa Josefa Klimy wraz z obszernymi komentaami zahowujcymi do dzi swoj warto. German Perfect Paperback 1 Jan. Adama Mickiewicz w Poznaniu Pogldy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojcie bdu medycznego Problematyka zwizana z pojciem bdu medycznego bdu lekarskiego czy te b du w sztuce lekarskiej od wielu lat stanowi jedn z osi dyskusji wród przedstawicieli doktryny zajmujcych si odpowiedzialnoci cywiln.


Stela Z Kodeksem Hammurabiego

Political Ideology. z Kodeksu Hammurabiego zastosowany zosta w innym wybitnym pomniku prawa Kodeksie Justyniana. Prawa Hammurabiego Polish Edition praca zbiorowa on Amazon.com. Prawa Hammurabiego. Zastanów si nad symbolik widocznej w górnej czci rzeby. Prawa Hammurabiego 2019 . ródo sailko licencja CC BY 2.5. Kozowski Prawo aski.Kodeks UrNammu wyprzedza kodeksy Hammurabiego i LipitIsztara. Cezary Kunderewicz PWN wyd.


Książki elektroniczne epub PDF Prawa Hammurabiego PDF. Internetowe e-booki PDF .

Hammurabi I Jego Kodeks Państwo Hammurabiego Hammurabi Kodeks Prawa Hammurabiego Kodeks Hammurabiego Tekst Kodeks HammurabiegoGreenBooks Links


Contact Email