GreenBooks

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Wilkowska-Kołakowska Dorota

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględnione zmiany dotyczące definiowania pojęcia wartości nieruchomości, stosowania podejść, metod i technik wyceny, określania wartości nieruchomości i niektórych praw do niej. Zmiany te są wynikiem ostatnich nowelizacji: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wy-ceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Wiele miejsca poświęcono także omówieniu podstawowych zasad wyceny nieruchomości, co stało się bazą dla opracowania problematyki podejmowania decyzji przez organy administracji na podstawie ? określonej w operacie szacunkowym ? wartości nieruchomości. Z tych względów książka ta może stanowić cenne źródło informacji nie tylko dla prawników, rzeczoznawców majątkowych, studentów studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ale również dla podmiotów zlecających sporządzenie operatu szacunkowego oraz adresatów decyzji administracyjnych. Monografia zawiera ponadto porównanie polskiego prawa z prawem niemieckim i brytyjskim, co stanowi istotne uzupełnienie informacji dotyczących wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego oraz może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.


Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględnione zmiany dotyczące definiowania pojęcia wartości nieruchomości, stosowania podejść, metod i technik wyceny, określania wartości nieruchomości i niektórych praw do niej. Zmiany te są wynikiem ostatnich nowelizacji: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wy-ceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Wiele miejsca poświęcono także omówieniu podstawowych zasad wyceny nieruchomości, co stało się bazą dla opracowania problematyki podejmowania decyzji przez organy administracji na podstawie ? określonej w operacie szacunkowym ? wartości nieruchomości. Z tych względów książka ta może stanowić cenne źródło informacji nie tylko dla prawników, rzeczoznawców majątkowych, studentów studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ale również dla podmiotów zlecających sporządzenie operatu szacunkowego oraz adresatów decyzji administracyjnych. Monografia zawiera ponadto porównanie polskiego prawa z prawem niemieckim i brytyjskim, co stanowi istotne uzupełnienie informacji dotyczących wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego oraz może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.


Nasze operaty szacunkowe speniaj wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe charakteryzuj si równie du estetyk i czytelnoci. Zawód rzeczoznawcy majtkowego wprowadzia ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami oraz w swoich zapisach postanowia e zawód ten bdzie prawnie chroniony. Wycena nieruchomoci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majtkowe Dorota WilkowskaKoakowska. WYCENA NIERUCHOMOCI I RZECZOZNAWSTWO MAJTKOWE. Podstawowe etapy procesu wyceny nieruchomoci do czasu opracowania redakcyjnego operatu szacunkowego. Ksigarnia zapewnia .


Wycena Nieruchomości Rolnych Książka

Operat szacunkowy. Kancelaria EP Wycena ód Rzeczoznawca Majtkowy Ewelina Pusta. Przegld procedur wyceny i ich zastosowania. Wycena nieruchomoci. Rzeczoznawstwo majtkowe Dorota WilkowskaKoakowska Autorzy WilkowskaKoakowska Dorota Wspótwórcy Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. wycena znaku towarowego marki aktywów niematerialnych w tym knowhow kontraktów handlowych patentów i innych . Wycena nieruchomoci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majtkowe Historia cen dostpna jest po zalogowaniu si. Oferujemy profesjonaln wycen nieruchomoci domy lokale dziaki oraz doradztwo inwestycyjne Rzeczoznawca majtkowy Kraków wycena nieruchomoci operat szacunkowy GeoBrand. Status prawny opinii o wartoci opinia biegego dokument urzdowy czy materia . Rzeczoznawstwo majtkowe. Wycena nieruchomosci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majatkowe WilkowskaKoakowska Dorota on Amazon.com.


Książki i podręczniki do pobrania Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe PDF. Źródła ogólnodostępnych e-książek e-booków Wilkowska-Kołakowska Dorota.

Operaty Szacunkowe Poradnik Dla Kandydatów Na Rzeczoznawców Majątkowych Operat Szacunkowy Po AngielskuGreenBooks Links


Contact Email