GreenBooks

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszącePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Publikacja zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Prawo prywatne międzynarodowe, Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Ustawę o prawach konsumenta, oraz 10 rozporządzeń. Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Aktualny stan prawny Czytelne hasła i tekst Przypisy od Redakcji Wyróżnienie najnowszych zmian Wybór aktów prawnych Indeks rzeczowy Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Prawo prywatne międzynarodowe, Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Ustawę o prawach konsumenta, oraz 10 rozporządzeń. Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Aktualny stan prawny Czytelne hasła i tekst Przypisy od Redakcji Wyróżnienie najnowszych zmian Wybór aktów prawnych Indeks rzeczowy Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Ksigarnia internetowa merlin.pl Promocje nawet do 35. Kodeks cywilny. za porednictwem rodków komunikacji elektronicznej np. Edycja cywilna Kodeks cywilny.


Ustawa Kodeks Cywilny

Kodeks rodzinny i opiekuczy oraz ustawy towarzyszce od 3699 z porównanie cen w 1 sklepach. Kodeks rodzinny i opiekuczy. Publikacja zawiera Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzajce Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie wysokoci odsetek ustawowych. Szczegóy Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuczy oraz ustawy towarzyszce. Szybkie wysyki. Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuczy oraz ustawy towarzyszce . Szybka i bezpieczna dostawa. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Jej wymiary to 122x195. Zobacz inne Pozostae podrczniki . Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre artykuów które wchodz w ycie 7.11.2019 r. 12 innych aktów prawnych stan prawny na . zmiany z ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania cywilnego z dnia 9 listopada 2018 r.


Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące PDF. Książki elektroniczne .

Kodeks Rodzinny I Opiekuńczy Empik Kodeks Cywilny UstawaGreenBooks Links


Contact Email