GreenBooks

Współczesne problemy zarządzania i marketinguPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Styś Aniela, Łobos Krzysztof

Zarządzanie i marketing to obszary wiedzy cechujące się niezwykłą witalnością i dynamiką rozwojową. Mnogość powstających w ich ramach konceptów, zastosowań, dobrych praktyk jest ogromna. Praca ma za zadanie pokazać owe ważniejsze obszary współczesnego zarządzania i marketingu i ich perspektywy rozwojowe. Pierwsze dwie części pracy zostały poświęcone aspektom ogólnym, metodycznym zarządzania i marketingu, szczególnie ważnym, kiedy rozpoczyna się pracę w danym obszarze nauki i należy znać jej korzenie, perspektywy badawcze, ale i ograniczenia. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są kluczowym, rozwijającym się dynamicznie obszarom badawczym w ramach obydwu nauk. Znajdziemy w niej tak fragmenty przeglądowe, metodyczne, traktujące o trendach rozwojowych bądź takie, które mają charakter swoistych podsumowań wieloletnich badań własnych w obszarach takich jak: zarządzanie rozwojem pracowników, kulturą organizacyjną, wartość przedsiębiorstwa, wymiana informacji i komunikacja biznesowa, wartości w marketingu, społeczna odpowiedzialność, marketing internetowy i mobilny.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zarządzanie i marketing to obszary wiedzy cechujące się niezwykłą witalnością i dynamiką rozwojową. Mnogość powstających w ich ramach konceptów, zastosowań, dobrych praktyk jest ogromna. Praca ma za zadanie pokazać owe ważniejsze obszary współczesnego zarządzania i marketingu i ich perspektywy rozwojowe. Pierwsze dwie części pracy zostały poświęcone aspektom ogólnym, metodycznym zarządzania i marketingu, szczególnie ważnym, kiedy rozpoczyna się pracę w danym obszarze nauki i należy znać jej korzenie, perspektywy badawcze, ale i ograniczenia. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są kluczowym, rozwijającym się dynamicznie obszarom badawczym w ramach obydwu nauk. Znajdziemy w niej tak fragmenty przeglądowe, metodyczne, traktujące o trendach rozwojowych bądź takie, które mają charakter swoistych podsumowań wieloletnich badań własnych w obszarach takich jak: zarządzanie rozwojem pracowników, kulturą organizacyjną, wartość przedsiębiorstwa, wymiana informacji i komunikacja biznesowa, wartości w marketingu, społeczna odpowiedzialność, marketing internetowy i mobilny.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zapewnia profesjonaln realizacj zamówie dla bibliotek firm i instytucji z moliwoci dostarczenia pod wskazany adres. Zarzdzanie i marketing to obszary wiedzy cechujce si niezwyk witalnoci i dynamik rozwojow. Rozwaania prowadzone w niniejszej monografii maj charakter interdyscyplinarny dotycz z jednej strony zagadnie zwizanych z naukami o zarzdzaniu z drugiej za problemów charakterystycznych dla podejmowania decyzji w sferze finansów przedsibiorstwa. Przedstawione zostay aktualne podejcia metody i narzdzia których zastosowanie ma uatwi. 2 Redaktorzy. eBook Wspóczesne problemy zarzdzania i marketingu pdf.


Współczesne Problemy Zarządzania

V Konferencja Naukowa Wspóczesne problemy zarzdzania i marketingu w instytucjach kultury. Mnogo powstajcych w ich ramach konceptów zastosowa dobrych praktyk jest ogromna. Problemy Zarzdzania Finansów i Marketingu 2015 22 More ZN 865 PZFiM nr 38 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego. Niniejszy tom stanowi zbiór tekstów przygotowanych przez doktorantów pochodzcych z wielu orodków akademickich. Ksika Wspóczesne problemy zarzdzania i marketingu autorstwa Sty Aniela obos Krzysztof dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie . powicone byo omówieniu przygotowa do drugiej ju edycji midzynarodowej konferencji naukowej Wspóczesne problemy zarzdzania i marketingu . Praca ma za zadanie pokaza owe waniejsze obszary wspóczesnego zarzdzania i marketingu i ich perspektywy rozwojowe. Zobacz inne Epodrczniki akademickie najtasze i najlepsze oferty tylko na Ceneo.pl. Wspóczesne metody zarzdzania w przedsibiorstwach funkcjonujcych w Polsce.


Skąd pobierasz e-booki? Współczesne problemy zarządzania i marketingu PDF. Katalogi e-booków Biblioteka PDF Styś Aniela, Łobos Krzysztof.GreenBooks Links


Contact Email