GreenBooks

Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empirycznePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kaczocha Włodzimierz

Książka prezentuje wybrane nurty współczesnej filozofii społecznej i czołowych jej myślicieli. Autor m.in. omawia poglądy M. Horkheimera, K.R. Poppera, J. Habermasa, A. Giddensa, P. Wincha, wiele miejsca poświęcając na ukazanie dwóch modeli demokracji :demokracji proceduralnej oraz republikańskiej, argumentuje za przyjęciem tej ostatniej, w której respektuje się dobro wspólne, wbrew grupowym partykularyzmom, jakie przeważnie dominują w demokracji proceduralnej. Włodzimierz Kaczocha przedstawia rozbudowaną koncepcję dobra wspólnego oraz zasady polityki państwa, dotyczące realizacji wartości dobra. Nawiązuje przy tym do myśli J. Maritaina i Jana Pawła II.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Książka prezentuje wybrane nurty współczesnej filozofii społecznej i czołowych jej myślicieli. Autor m.in. omawia poglądy M. Horkheimera, K.R. Poppera, J. Habermasa, A. Giddensa, P. Wincha, wiele miejsca poświęcając na ukazanie dwóch modeli demokracji :demokracji proceduralnej oraz republikańskiej, argumentuje za przyjęciem tej ostatniej, w której respektuje się dobro wspólne, wbrew grupowym partykularyzmom, jakie przeważnie dominują w demokracji proceduralnej. Włodzimierz Kaczocha przedstawia rozbudowaną koncepcję dobra wspólnego oraz zasady polityki państwa, dotyczące realizacji wartości dobra. Nawiązuje przy tym do myśli J. Maritaina i Jana Pawła II.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Wybór autorskich tekstów ródowych obejmuje artykuy pisane przeze Mariusza Cichosza na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wysyamy w 24h. Ksika prezentuje wybrane nurty wspóczesnej filozofii spoecznej i czoowych . W ostatnich latach zajmuje si wspóczesnymi zagadnieniami filozofii spoecznej Demokracja proceduralna oraz republikaska 2004 Filozofia spoeczna. Kaczocha Wodzimierz ISBN9788373837102 Ksiki .


Filozofia Społeczna

Filozofia spoeczna. wyraasz zgod na przechowywanie w Twoim urzdzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treci marketingowych i. Zarys filozofii spoecznej. Horkheimera K.R. Antropologia wybrane zagadnienia 10 godzin dr hab. Ebook porusza temat Filozofia. Wybrane zagadnienia filozoficznoteoretyczne oraz empiryczne 2015.


E-książki Najsłynniejsze biblioteki cyfrowe oferują książki Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne PDF. Książka elektroniczna książek Kaczocha Włodzimierz.GreenBooks Links


Contact Email