GreenBooks

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 1PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Szymonik Andrzej

Opracowany podręcznik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów pierwszego stopnia Logistyka. Układ podręcznika jest zgodny ze standardem kształcenia przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Treść zagadnień została tak dobrana, by student potrafił: - identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów i systemów logistycznych, - interpretować, w ujęciu systemowym, logistyczne zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, - określać i analizować podstawowe procesy logistyczne i funkcje zarządzania logistycznego, - rozumieć wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne formy i zasady zarządzania logistycznego, - definiować łańcuch dostaw. Każdy rozdział zakończony jest bibliografią i źródłami internetowymi. Z jednej strony jest to zestaw dzieł cytowanych i opracowań internetowych, z których autor korzystał, a z drugiej jest to spis pomocnych materiałów pozwalających studentowi indywidualnie rozszerzyć swoją wiedzę z obszaru logistyki.


Opracowany podręcznik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów pierwszego stopnia Logistyka. Układ podręcznika jest zgodny ze standardem kształcenia przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Treść zagadnień została tak dobrana, by student potrafił: - identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów i systemów logistycznych, - interpretować, w ujęciu systemowym, logistyczne zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, - określać i analizować podstawowe procesy logistyczne i funkcje zarządzania logistycznego, - rozumieć wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne formy i zasady zarządzania logistycznego, - definiować łańcuch dostaw. Każdy rozdział zakończony jest bibliografią i źródłami internetowymi. Z jednej strony jest to zestaw dzieł cytowanych i opracowań internetowych, z których autor korzystał, a z drugiej jest to spis pomocnych materiałów pozwalających studentowi indywidualnie rozszerzyć swoją wiedzę z obszaru logistyki.


Bozarth R.B. Ksiki i inne produkty w niskich cenach w ksigarni internetowej czytam.pl. Supply Chain Management SCM zarzdzanie przepywami midzy ogniwami acuchem dostaw.Umoliwia projektowanie planowanie realizacj kontrol oraz monitoring acucha dostaw.. LM zarzdzanie wyszczuplajce 16. Rutkowski Zarzdzanie acuchem dostaw próba sprecyzowania terminu i okrelenia zwizków z logistyk Gospodarka Materiaowa i Logistyka 122004.


Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Książka

Efektem a jednoczenie czci skadow procesu planowania jest podej. W wielu przypadkach na tym etapie projektu zarzdzajcy acuchem Dostaw bior pod uwag deklaratywne wartoci które podaje dostawca oprogramowania. Ksigarnia Bankowa.pl realizuje . Bardziej szczegóowo. Sprawd niskie ceny i kup Logistyka i zarzdzanie acuchem dostaw w ksigarni internetowej tantis.pl Szybka wysyka. Wydawnictwo Difin. Logistyka i zarzdzanie acuchem dostaw cz 1 Opracowany podrcznik jest odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów pierwszego stopnia Logistyka. Zakupy i logistyka zaopatrzenia 6. Logistyka i zarzdzanie acuchem dostaw Cz 2 Szymonik Andrzej. Tre zagadnie zostaa tak dobrana by student potrafi identyfikowa zasadnicze elementy skadowych procesów i systemów logistycznych. Description Information.


Książki elektroniczne najsłynniejszy PDF Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 1 PDF. Zabawna książka PDF Szymonik Andrzej.GreenBooks Links


Contact Email