GreenBooks

Brak Świadomości albo Swobody przy Sporządzaniu TestamentuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Wierciński Jacek

Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu stanowi pierwsze w polskiej literaturze całościowe i pogłębione opracowanie problematyki niesprawności umysłowej człowieka i jej wpływu na sporządzenie testamentu.Zarzut, że spadkodawca sporządził testament w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, należy do najczęściej podnoszonych w sporach o spadek. Autor wskazuje, że o braku świadomości można mówić wtedy, gdy spadkodawca nie był w stanie zrozumieć natury tej czynności, objąć pamięcią i rozumieniem tego, czym rozporządza, kto należy do jego żyjących potomków i innych osób bliskich, albo cierpi na urojenia lub omamy mające wpływ na jego rozrządzenia testamentowe. Z kolei brak swobody jest skutkiem zewnętrznego wpływu, który tak osłabił wolę spadkodawcy, że została ona zastąpiona cudzą wolą. Może mieć to miejsce wtedy, gdy testator był podatny na cudzy wpływ i istniała sposobność doprowadzenia go do rozrządzenia, które przynosi nieuzasadnioną korzyść beneficjentowi, a powoduje pokrzywdzenie jego naturalnych spadkobierców. Wymienione elementy są w książce przedmiotem szczegółowych rozważań. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zajmujących się prawem spadkowym w teorii i w praktyce, w tym dla sporządzających testamenty notariuszy i rozstrzygających spory o spadek sędziów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy w nich uczestniczą.Będzie również przydatna dla biegłych sądowych opiniujących stan testatora w chwili sporządzania testamentu.


Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu stanowi pierwsze w polskiej literaturze całościowe i pogłębione opracowanie problematyki niesprawności umysłowej człowieka i jej wpływu na sporządzenie testamentu.Zarzut, że spadkodawca sporządził testament w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, należy do najczęściej podnoszonych w sporach o spadek. Autor wskazuje, że o braku świadomości można mówić wtedy, gdy spadkodawca nie był w stanie zrozumieć natury tej czynności, objąć pamięcią i rozumieniem tego, czym rozporządza, kto należy do jego żyjących potomków i innych osób bliskich, albo cierpi na urojenia lub omamy mające wpływ na jego rozrządzenia testamentowe. Z kolei brak swobody jest skutkiem zewnętrznego wpływu, który tak osłabił wolę spadkodawcy, że została ona zastąpiona cudzą wolą. Może mieć to miejsce wtedy, gdy testator był podatny na cudzy wpływ i istniała sposobność doprowadzenia go do rozrządzenia, które przynosi nieuzasadnioną korzyść beneficjentowi, a powoduje pokrzywdzenie jego naturalnych spadkobierców. Wymienione elementy są w książce przedmiotem szczegółowych rozważań. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zajmujących się prawem spadkowym w teorii i w praktyce, w tym dla sporządzających testamenty notariuszy i rozstrzygających spory o spadek sędziów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy w nich uczestniczą.Będzie również przydatna dla biegłych sądowych opiniujących stan testatora w chwili sporządzania testamentu.


Brak wiadomoci albo swobody przy sporzdzaniu testamentu Ebook sprawd opinie i opis produktu. Book in Polish by Jacek Wierciski. KANCELARIA 48 693 445 280. Darmowa Dostawa. Wymagana jest obecno wiadka przy sporzdzaniu testamentu allograficznego ustnego podrónego i.


Wierciński Jacek

Cytowany wyej przepis przewiduje trzy wady owiadczenia woli testatora brak wiadomoci lub swobody przy skadaniu owiadczenia woli bd oraz grob. T rzeba pamita e nie musimy mie do czynienia z cakowit utrat wiadomoci czy zupenym ustaniem czynnoci mózgu. 1 mia pen swobod i wiadomo podejmowania decyzji oraz wyraania ostatniej woli. Brak wiadomoci przy sporzdzaniu testamentu. Kordasiewicz E. Jacek Wierciski ISBN69584 Ebooki Prawo Prawo cywilne. Brak wiadomoci albo swobody przy sporzdzaniu testamentu BIBLIOTEKA GÓWNA US KATALOG GÓWNY. Brak wiadomoci albo swobody przy sporzdzaniu testamentu stanowi pierwsze w polskiej literaturze caociowe i pogbione opracowanie problematyki niesprawnoci umysowej czowieka i jej wpywu na sporzdzenie testamentu. Wiercioski rak wiadomoci albo swobody przy sporzdzaniu testamentu Wydanie 2 LexisNexis Warszawa 2013 s. Sporzdzenie testamentu w stanie wyczajcym wiadome albo swobodne powzicie decyzji i wyraenie woli na tle innych wad owiadczenia. Sporzdzenie testamentu w stanie wyczajcym wiadome albo swobodne powzicie decyzji i wyraenie woli art. 148 którego moemy . Wierciski Jacek ISBN04994 Ksiki Prawo Komentarze i opracowania prawne.


Zabawna książka PDF Brak Świadomości albo Swobody przy Sporządzaniu Testamentu PDF. Książki elektroniczne najsłynniejszy PDF Wierciński Jacek.GreenBooks Links


Contact Email