GreenBooks

Kronika WielkopolskaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

(...) nic nie jest w stanie zastąpić tej porcji wiedzy o polskim średniowieczu, jakiej dostarczył kronikarz wielkopolski jako świadek opisanych faktów oraz dziejopis skrzętnie zestawiający w swoim dziele nie najmniejszą biblioteczkę źródeł historycznych, z których wiele nie dochowało się do naszych czasów. Kronika obejmuje okres dziejów Polski od czasów bajecznych aż po 1271 (a może nawet 1273) rok. Rozpoczyna się prologiem, w którym autor zapowiada przedstawienie dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem gesta et actus bellici, tzn. czynów wojennych książąt wielkopolskich. W tym samym prologu znalazło się długie objaśnienie nazwy Polaków-Lechitów – wstawka będąca etymologiczno-geograficznym wywodem o pochodzeniu i rozsiedleniu Słowian. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


(...) nic nie jest w stanie zastąpić tej porcji wiedzy o polskim średniowieczu, jakiej dostarczył kronikarz wielkopolski jako świadek opisanych faktów oraz dziejopis skrzętnie zestawiający w swoim dziele nie najmniejszą biblioteczkę źródeł historycznych, z których wiele nie dochowało się do naszych czasów. Kronika obejmuje okres dziejów Polski od czasów bajecznych aż po 1271 (a może nawet 1273) rok. Rozpoczyna się prologiem, w którym autor zapowiada przedstawienie dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem gesta et actus bellici, tzn. czynów wojennych książąt wielkopolskich. W tym samym prologu znalazło się długie objaśnienie nazwy Polaków-Lechitów – wstawka będąca etymologiczno-geograficznym wywodem o pochodzeniu i rozsiedleniu Słowian. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Do tragicznego w skutkach wypadku doszo w czwartek 25 marca okoo godziny 0105 w miejscowoci Lubieszowo w województwie zachodniopomorskim. Universitas. K ü r b i s ó w n a Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku War szawa 1959 s. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze . Kronika Wielkopolska opis produktu. rocznikami wielkopolskimioraz Kronik Jana z .


Kronika Wielkopolska

Wielkopolska Kronika Policyjna. Kronika wielkopolska jest to kronika spisana ok. Abgarowicz wstp i komentarze B. TAiWPN UNIVERSITAS. view previous next.


e-booki z biblioteki PDF Kronika Wielkopolska PDF. Książki elektroniczne oferują PDF .GreenBooks Links


Contact Email